Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Ciechanów jest jednym z ważniejszych ośrodków miejskich północnego Mazowsza. Jest również ważnym węzłem komunikacyjnym na mapie Polski – przez Miasto przebiegają drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 615, 616 oraz 617, a także linia kolejowa łącząca Warszawę z Trójmiastem. Władze świadome konieczności przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną podjęły się realizacji projektu mającego na celu rozwój mobilności miejskiej. Dzięki wsparciu ze środków europejskich wybudowano centrum przesiadkowe Park&Ride przy dworcu PKP, gdzie powstało 208 miejsc parkingowych, 40 stanowisk parkingowych dla rowerów, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz infrastruktura towarzysząca.

Aby ułatwić dojazd do parkingu rowerzystom, w ciągu ulicy Sienkiewicza powstało w sumie 1,3 km ścieżek rowerowych.

W ramach projektu wybudowano nową obwodową drogę gminną wraz ze ścieżkami rowerowymi (6,67 km), chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi i peronami. Wszystko to w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz rozwoju miejskiego systemu komunikacji zbiorowej.

Ciechanów is one of the most important urban centres of the norther part of Mazovia. It is also an important hub in Poland, where national roads nos. 50 and 60 meet, together with regional roads nos. 615, 616 and 617; the railway line connecting Warsaw and Gdańsk also goes through the town. The authorities, aware of the necessity to shift towards a low-emission economy, undertook the implementation of a project with the goal of improving urban mobility. Thanks to the support of European funds, a Park&Ride transport hub was built at the railway station, with 208 parking spaces, 40 bicycle stands, bus stands, pavements, cycle paths and the accompanying infrastructure.

1.3 km of cycle path was built along ul. Sienkiewicza in order to facilitate access to the bicycle stands for cyclists.

The project includes the construction of a new peripheral local road, together with cycle paths (6.67 km), pavements, slip roads, bus bays and bus stops. The purpose of all of this is to reduce environmental pollution and develop the urban public transport system.

Informacje szczegółowe o projekcie

Beneficjent:

Miasto Ciechanów (The Town of Ciechanów)

Projekt:

Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej

Creating the conditions for using multi-modal transport by constructing in the vicinity of the railway station in Ciechanów a transport hub, together with the redevelopment of ul. Sienkiewicza (access road to the railway station) and development of the cycle-path network, as well as reducing exhaust emissions in Ciechanów by building a new peripheral local road for the requirements of extending the town’s public transport system

Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie:

4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie:

4.3.1. Ograniczanie niskiej emisji i mobilność miejska

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu:

42 176 426,88 zł

Wkład UE:

33 303 221,50 zł

Fot. Krzysztof Chojnacki

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś