Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Po niespełna dwóch latach od uruchomienia pierwszych konkursów o unijne dofinansowanie projektów, na Mazowszu podpisanych zostało już 1000 umów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W efekcie blisko 2,4 mld zł trafi głównie do samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. To jednak nie koniec. Do zainwestowania jest w sumie ponad 8 mld zł.

Unijna perspektywa 2014-2020 na Mazowszu to zdecydowany nacisk na wzmacnianie innowacyjności regionu, rozwój e-usług, zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Duże środki inwestowane są w rozwój siatki połączeń transportowych w regionie. Oznacza to nie tylko duże ułatwienia komunikacyjne, ale sprzyja również gospodarce i stymuluje rozwój rynku pracy. Równie ważne są projekty z obszaru integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji. Do tej pory ogłoszonych zostało już ponad 100 konkursów o unijne dofinansowanie.

– Za nami ważny etap wdrażania nowej perspektywy unijnej. Podpisaliśmy dzisiaj tysięczne umowy o dofinansowanie. Beneficjenci sięgnęli już po blisko 2,4 mld zł. To duża kwota, ale jeszcze więcej ciągle jest do rozdysponowania. Zachęcam do składania wniosków i ubiegania się o fundusze unijne. To szansa na rozwój Mazowsza i lepsze życie jego mieszkańców – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Pierwszych 1000 beneficjentów rozpoczęło już realizację projektów, których unijne wsparcie wynosi prawie 2,4 mld zł. Najwięcej, bo blisko połowa to inwestycje samorządów i ich jednostek organizacyjnych we wprowadzanie e-usług w urzędach i placówkach medycznych (ponad 470 umów). Wszystko po to, aby usprawnić przepływ informacji i ułatwić mieszkańcom załatwianie codziennych spraw. Unijne finansowanie tych projektów to przeszło 1,6 mld zł.

Z funduszy chętnie korzysta również mazowiecki biznes. Przedsiębiorcy rozpoczęli już realizację 405 projektów dzięki ponad 360 mln zł dofinansowania. Są to zarówno bony na innowacje, czyli nawiązanie współpracy z naukowcami, specjalistyczne doradztwo biznesowe, udział w międzynarodowych targach w celu zwiększenia eksportu produktów i usług, jak i projekty edukacyjno-szkoleniowe.

Na trzecim miejscu pod względem podpisanych umów znajduje się sektor pozarządowy. Fundacje i stowarzyszenia przeznaczą fundusze z programu regionalnego na realizację projektów edukacyjnych, a także działań sprzyjających integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Dotychczas podpisały 73 umowy na ponad 82 mln zł unijnego wsparcia. Ponad 300 mln zł trafi natomiast do m.in. uczelni, instytutów badawczych, izb gospodarczych, a nawet kościołów. To pokazuje jak różnorodna jest grupa odbiorców funduszy unijnych.

– Na ten rok zaplanowanych jest w sumie ponad 40 konkursów. Tylko teraz jest prawie 20 szans na pozyskanie unijnego finansowania m.in. realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, odnawialnych źródeł energii, rozwoju mobilności miejskiej, małej retencji, rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych czy też rozwoju usług społecznych i doskonalenie zawodowe. Zachęcam do odwiedzenia strony www.funduszedlamazowsza.eu i dołączenia do grona beneficjentów programu regionalnego – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś