Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Plebiscyt Lider RPO WM zakończony. Znamy „Liderów Zmian, Samorząd 2017″. Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Województwo zaprezentowało   najaktywniejsze  i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim.  Przedstawiono  także samorządy, których projekty zebrały najwięcej głosów w internetowym głosowaniu, prowadzonym na stronie liderzmian.eu. Najskuteczniejszym udało się pozyskać prawie 6 tyś, zł na jednego mieszkańca.

Wśród zebranych gości pojawili się przedstawiciele ponad 50 samorządów, władze województwa: Pan Wiesław Raboszuk, – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Emilia Jędrej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Funduszy Europejskich oraz Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: Pan Mariusz Frankowski, Pani Elżbieta Szymanik, Grzegorz Świętorecki.

132  ogłoszone   nabory wniosków o dofinansowanie. Prawie 6,5 tys. złożonych aplikacji,  z czego blisko 2tys. zatwierdzonych projektów do dofinansowania. Szanowni Państwo, Drodzy goście – to z pewnością doskonały moment na wskazanie tych najaktywniejszych, najskuteczniejszych beneficjentów – Liderów Zmian wśród mazowieckich samorządów – pogratulował obecnym Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Obecną edycję rozszerzyliśmy  o kategorię, pozwalającą na wyłonienie projektów przez internetowe głosowanie. Prezentowaliśmy wyłącznie projekty realizowane przez mazowieckie samorządy lub ich jednostki organizacje. Listę utworzyły inicjatywy, na które zostały zawarte umowy i tych, które otrzymały już całkowite lub częściowe wypłaty z funduszy europejskich.  Projekty dobraliśmy tak,  by pochodziły ze wszystkich subregionów i były realizowane w osiach EFRR i EFS (projekty twarde i miękkie). Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w tej inicjatywie, dziękuję samorządom za popularyzacje akcji – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach głosowania oddano ponad 1340 głosów.  Wybrane projekty będą prezentowane w albumie, który Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyda z I kwartale przyszłego roku. Głosowanie prowadzone było poprzez  stronę www.liderzmian.eu. W internetowym głosowaniu zwyciężył projekt Gminy Ożarów Mazowiecki (35,2% głosów), zaraz za nim na podium znalazły się projekty  Gminy Bielany (21%) i Miasta Ciechanowa (20,9 procent głosów).  Gratulujemy!!!

Najaktywniejszy Samorząd

Pozyskane finansowanie z programu regionalnego pozwala w mazowieckich gminach, miastach dokonywać kolejnych zmian. W ramach dotychczasowych naborów mazowieckie gminy aplikowały o środki na rozwój e-usług, termomodernizację, odnawialne źródła energii, zakup wozów ratowniczo – gaśniczych, rewitalizacje obiektów kultury, czy projekty społeczne.

W ramach kategorii Najaktywniejszy samorząd w każdym subregionie ranking utworzyły gminy według najwyższej liczby złożonych projektów.  W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego pozyskanego dofinansowania, zagwarantowanego w ramach w ramach podpisanych już umów o dofinansowanie. Wartość umów dla każdego samorządu  podzielono przez liczbę mieszkańców, czyli w kategorii Najskuteczniejszy Samorząd poznaliśmy tych, którzy z programu RPO pozyskali największe kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Z subregionu ciechanowskiego do programu RPO WM złożono 265 projektów  o łączne dofinansowanie 415,7 mln zł.  Zawarto 128 umów z lokalnymi beneficjentami na łączne dofinansowanie 260,8 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 51,7% (% zatwierdzonych projektów do złożonych). W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymała Gmina Pułtusk. Na drugiej pozycji uplasowało się miasto Ciechanów, a na trzeciej gmina Lubowidz. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Raciąż (I miejsce), Załuski (II), Miasto Ciechanów (III).

W subregionie ostrołęckim, z którego w programie RPO WM odnotowano  277 pozytywnie ocenionych projektów na łączne dofinansowanie 595, mln zł. Z lokalnymi beneficjentami  117 na łączne dofinansowanie 297,4 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 47% . W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymała Ostrów Mazowiecka. Na drugiej pozycji uplasowały się Miasto Maków Mazowiecki oraz Gmina Wyszków,  a na trzeciej Gmina Myszyniec. W kategorii Najskuteczniejsi wśród Liderów Zmian znaleźli się: Miasto Ostrów Mazowiecka (I miejsce), Gmina Somianka (II), Gmina Krasne (III).

W subregionie płockim do programu RPO WM złożono 223 projekty  na  łączne dofinansowanie 554,5 mln zł. Zawarto 98 umów na łączne dofinansowanie 335,6 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 49,3%.  W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymało Miasto Płock. Na drugiej pozycji uplasowała się Gmina Miasto Sierpc, a na trzeciej Gmina Miasto Gostynin. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Płock (I miejsce), Drobin (II), Wyszków (III).

W subregionie radomskim do programu RPO WM  złożono 459  projektów  na łączne dofinansowanie 653,3 mln zł. Zawarto 190 umów na łączne dofinansowanie 287 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 47,7%. W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymało  Miasto Radom. Na drugiej pozycji uplasowała się Gmina Jastrząb,  a na trzeciej Gminy Głowaczów i Klwów. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Jastrząb (I miejsce), Wierzbica (II), Policzna (III).

W subregionie siedleckim: do programu złożono  315 projektów  na łączne dofinansowanie 705,8 mln zł. Zawarto 129 umów na łączne dofinansowanie 318,7 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 48,2%. W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymało Miasto Siedlce. Na drugiej pozycji uplasowały się Mińsk Mazowiecki i Węgrów, a na trzeciej Gmina Stoczek. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Platerów (I miejsce), Siedlce (II), Pilawa (III).

W subregionie warszawskim wschodnim: do programu  złożono 311 projektów  o łączne dofinansowanie 605,3 mln zł.  Zawarto 1143 umów na łączne dofinansowanie 342,4,6 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 50,8%. W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymały Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Gmina Radzymin.  Na drugiej pozycji uplasowało się Legionowo, Wieliszew i Wołomin. Trzecie miejsce zdobyła Gmina Pomiechówek. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Pomiechówek (I miejsce), Józefów (II), Leoncin (III).

W subregionie warszawskim zachodnim:  do programu złożono 430 projektów  o łączne dofinansowanie 640,6 mln zł. Zawarto 199 umów na łączne dofinansowanie 338,6 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 52,3%. W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymał Mszczonów. Na drugiej pozycji uplasowało Grodzisk Mazowiecki, a na trzeciej Gminy Brwinów i Miasto Sochaczew. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Jaktorów (I miejsce), Iłów (II), Nadarzyn (III).

 

Z  rankingu wyłączono  dominujący obszar Warszawski, gdzie tylko  z tej części regionu złożono ponad 1618 aplikacji na ponad 3,08 mld zł wnioskowanego dofinansowania. Umów z „ warszawskimi wnioskodawcami” zawarto  661 na kwotę dof. 1,52 mld zł.

 

Najskuteczniejsze samorządy RPO WM – pozyskane wsparcie w ramach zawartych już umów o dofinansowanie w przeliczeniu na mieszkańca:

SubRegion NUTS 3

Gmina

Typ gminy

Dofinansowanie – umowy – w przeliczeniu na mieszkańca

Ciechanowski Raciąż miasto

1980,07

Ciechanowski Załuski wiejska

1677,26

Ciechanowski Ciechanów miasto

1406,43

Ostrołęcki Ostrów Mazowiecka miasto

1248,42

Ostrołęcki Somianka wiejska

1143,17

Ostrołęcki Krasne wiejska

1135,1

Płocki Płock miasto

1928,27

Płocki Drobin miejsko-wiejska

266,99

Płocki Wyszogród miejsko-wiejska

155,31

Radomski Jastrząb Wiejska

1675,75

Radomski Policzna wiejska

1159,5

Radomski Wierzbica wiejska

801,31

Siedlecki Platerów wiejska

1048,2

Siedlecki Siedlce miasto

763,1

Siedlecki Pilawa miejsko-wiejska

752,86

Warszawski-Wschodni Pomiechówek wiejska

5917,86

Warszawski-Wschodni Józefów miasto

1306,5

Warszawski-Wschodni Leoncin wiejska

980,42

Warszawski-Zachodni Jaktorów wiejska

1220,56

Warszawski-Zachodni Iłów wiejska

981,79

Warszawski-Zachodni Nadarzyn wiejska

866,46

 

Informacje o trwających i przyszłorocznych naborach, a także transmisja z wydarzenia znajdują się na stronie fundusze dla mazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś