Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Najlepsze w historii – w zgodnej opinii organizatorów oraz uczestników – Forum Rozwoju Mazowsza dobiegło końca. 6 edycja przyciągnęła na stadion PGE Narodowy w Warszawie prawie 2000 uczestników. Na trzech scenach odbyło się ponad 60 debat, prelekcji oraz warsztatów poruszających wiele istotnych tematów w kontekście dalszego rozwoju Mazowsza.

– Bez wątpienia było to największe wydarzenie konferencyjne, dotyczące wyzwań, jakie stoją przed regionem w kontekście nowej perspektywy unijnej. Chcemy ją wykorzystać efektywnie, szczególnie w obszarze transferu technologii. Musimy budować wzajemne zaufanie między wszystkimi uczestnikami tego procesu, tj. środowiskiem administracji, nauki i biznesu. Ponownie udało nam się spotkać w tak dużym gronie. Padały deklaracje, że forma wydarzenia pozwoliła na nawiązanie cennych kontaktów, które w przyszłości będą mogły skutkować kolejnymi, ciekawymi przedsięwzięciami – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, będącej organizatorem Forum.

Mazowsze dysponuje potężnym, wielomiliardowym budżetem ze środków europejskich, z których na rynek i rozwój przedsiębiorczości przeznaczone zostanie aż 23% alokacji programu, czyli 491,5 mln euro. Zdecydowany nacisk położony zostanie na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych (B+R), większe zaangażowanie przedsiębiorstw w tych obszarach i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach. Właśnie ze względu na tak znaczącą koncentrację środków w obszarze innowacyjności, najwięcej debat tegorocznej edycji Forum poświęcono omawianiu zasad współpracy między sektorem biznesu – dużymi korporacjami, firmami przemysłowymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a sektorem nauki – placówkami edukacyjnymi, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi.

– Istnieje niewiele miejsc oraz momentów, w których można jednocześnie spotkać przedstawicieli tak wielu branż i specjalizacji – twierdzi prof. dr hab. inż. Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, będącej partnerem naukowym Forum. I dodaje: – Mazowsze jest regionem, w którym skupiony jest ogromny potencjał intelektualny: studiuje tutaj około 300 tys. studentów, wiele osób pracuje na stanowiskach koncepcyjnych, w biurach projektów czy placówkach badawczo-rozwojowych. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujemy miejsca, w którym możemy się spotykać i wymieniać poglądami.

Ze względu na potrzebę zorganizowania platformy współpracy między nauką i biznesem a także na nową perspektywę unijną, tegoroczna edycja Forum dedykowana była szeroko pojętej innowacyjności.

– Tylko nieliczne innowacje mają szanse odnieść rynkowy sukces. Jednak w dłuższej perspektywie większe ryzyko ponoszą przedsiębiorstwa, które nie decydują się na ich wprowadzanie. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie zasad współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi nowatorskie rozwiązania – zauważa Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers, partnera programowego Forum. – Dlatego też podczas Forum rozmawialiśmy m.in. o realizacji zasad open innovation, skutecznych narzędziach klastrowych pozwalających budować przewagę konkurencyjną firm i regionów czy różnych modelach pozyskiwania nowych rozwiązań dzięki akceleracji startupów. Tegoroczne Forum dostarczyło wszystkim uczestnikom solidną dawkę wiedzy na temat rozwoju dzięki innowacjom i nowym technologiom.

Przedstawiciele największych korporacji, ale także nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstw z uwagą przyglądali się najciekawszym rozwiązaniom, podnoszącym efektywność prac badawczo-rozwojowych w biznesie, prezentowanym przez ekspertów i praktyków z Polski oraz zagranicy. Nie zabrakło też konkretnych pytań i odpowiedzi z obszaru finansowania innowacji i priorytetów polityki energetycznej, klastrowej czy zwiększenia udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych i ogólnie publiczno-prywatnych. Prezentacje zawierały diagnozy dotyczące e-administracji Mazowsza, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie oraz tego, kto tak naprawdę czuwa nad bezpieczeństwem systemów informatycznych w administracji publicznej. Dyskusje definiowały pozycję samorządów w kreowaniu popytu na usługi telekomunikacyjne, a także rolę operatorów komercyjnych w kontekście budowy brakującej infrastruktury. Prezydenci miast przekonywali także, że polskie miasta opierając się na ideologii smart city mogą być zrównoważone i inteligentne. Kolejne dyskusje dotyczyły rozwoju zasobów ludzkich, inwestycji w obszar ekonomii społecznej, kreatywnej edukacji i kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Forum było też okazją do przeglądu informacji o dostępnych dotacjach na transfer technologii, bonach na innowacje czy bankowości jutra. Omawiano też rolę designu w strategii biznesowej, kosmiczne technologie przyszłości oraz tworzenie w regionie kampusów innowacji, które staną się miejscem spajającym potencjał naukowy regionu z doświadczeniem biznesu.

– Pierwszy na Mazowszu Kampus+ powstaje w oparciu o infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, jednak podczas Forum chęć tworzenia kampusów innowacji wyrazili także rektorzy innych wiodących w regionie uczelni, a idea spotkała się zainteresowaniem także ze strony biznesu i władz samorządowych – relacjonuje Łukasz Madej, prezes fundacji Kreatywne Mazowsze – To napawa nadzieją na stworzenie kompleksowego ekosystemu innowacji, który może okazać się lewarem dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Organizatorem wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – instytucja od 2007 roku organizująca konkursy dla przedsiębiorców i samorządów w ramach programów europejskich dla regionu – a partnerami: Politechnika Warszawska, fundacja Kreatywne Mazowsze oraz firma techBrainers.

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest już od sześciu lat i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed stołecznym regionem w kontekście przyjętych programów unijnych. Co roku w konferencji uczestniczą przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania unijnych dotacji w województwie, z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów. 6 Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się w dniach 7-8 października 2015 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Więcej informacji o Forum na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś