Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

We wrześniu ruszają pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z nowej puli funduszy europejskich dla Mazowsza. Region zainauguruje przyjmowanie wniosków od konkursu dla administracji i służby zdrowia. Na wprowadzenie e-usług w tych sektorach przeznaczono 235,3 mln zł. Nabory przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Pierwsze 120 mln zł z programu dla Mazowsza na kolejne lata zostało skierowanie na usprawnienie komunikacji pomiędzy administracją, a mieszkańcami regionu. Projekty w obszarze e-administracji będzie trzeba zakończyć i wdrożyć do połowy 2018r. Założenie konkursu to szybsze „zinformatyzowanie dostępu” do informacji publicznej, czyli taka pełna interakcja z urzędem. Wsparcie będzie można wykorzystać także w obszarze geoinformacji na projekty rozbudowujące już istniejące systemy. Samorządy muszą zainwestować tylko 20%, resztę może pokryć unijne dofinansowanie.

– Powszechne wykorzystanie usług elektronicznych to skuteczniejsze budowanie społeczeństwa informacyjnego Mazowsza. Samorządom oferujemy dodatkowe środki na tworzenie profesjonalnych standardów obsługi klienta, opartych o najnowsze informatyczne rozwiązania. To kontynuacja doinwestowania rozwoju e-usług w instytucjach publicznych. Przypomnę, że w tym obszarze udało się dofinansować aż 80 projektów, na kwotę ponad 800 mln zł z programu RPO poprzedniej perspektywy – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kolejne miliony, ponad 115,6 wesprze e-zdrowie. W obecniej perspektywie nastąpi kontynuacja informatyzacji służby zdrowia, gdzie najistotniejsze będzie wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Usługi on-line, takie jak rejestracja wizyt przez Internet, elektroniczne skierowanie i recepta, a także elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, to w dzisiejszych, cyfrowych czasach podstawowe udogodnienia dla pacjentów.

Kto i ile?

Dotacje skierowane są do mazowieckich samorządów, ich jednostek organizacyjnych, administracji rządowej, a także podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia i posiadających kontrakt z NFZ. Budżet pierwszego konkursu wynosi blisko 120 mln zł, drugiego ponad 115,6 mln zł. Będzie można pozyskać od 500 tys. zł do nawet 8 mln zł dofinansowania. Projekt trzeba wdrożyć do połowy 2018 roku, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie (e-administracja) do końca 2020 roku. Ważna uwaga, wydatki na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych. Można składać projekty w partnerstwach. Jest ograniczenie ilościowe, jeden wnioskodawca składa maksymalnie dwa projekty.

Jak złożyć wniosek?

Będzie łatwiej i szybciej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0., dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie funduszedlamazowsza.eu (serwis dedykowany RPO WM 2014-2020). Tu spore uproszenie, bowiem wniosek wysyłany jest w tylko w formie elektronicznej. Do końca roku, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomi 21 nabory wniosków, umożliwiając tym samym wnioskodawcom aplikowanie o prawie 900 mln zł unijnego wsparcia.

Harmonogram konkursów, wzór wniosku o dofinansowanie dostępne na www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych