Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

6 naborów na blisko 290 mln zł z UE dla przedsiębiorców, samorządów, instytucji kultury, parków krajobrazowych i kościołów z Mazowsza. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomiła kolejne nabory o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie 1.2

Nabór na stronie Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Do 6 czerwca firmy mogą ubiegać się nawet do 80% dofinansowania działań w obszarze badawczo-rozwojowym. To konkurs skierowany do mikro, mały, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz powiązań kooperacyjnych. Wnioskodawca może również sfinansować uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, a także przeprowadzić analizy czystości patentowej.

Celem naboru jest wspieranie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych do etapu tzw. pierwszej produkcji. Projekt może być prowadzony samodzielnie lub przy współpracy z jednostką naukową.

Uruchomiliśmy środki dla przedsiębiorców na prace badawczo – rozwojowe. W zależności od wielkości firmy i specyfiki prac w projekcie, można uzyskać od 25% do 80% dofinansowania. To największy pod względem dostępnej alokacji, bo prawie 130 mln zł konkurs dla MŚP, jaki zaplanowano na ten rok – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Działanie 4.3.2

Nabór na stronie Parkingi ,,Parkuj i Jedź’ w ramach ZIT

Do 30 czerwca 39 gmin z Mazowsza i m.st. Warszawa może ubiegać się o dofinansowanie wzmocnienia systemów multimodalnego transportu miejskiego. Na konkurs przeznaczono prawie 65 mln zł.

Chodzi o projekty budowy lub przebudowy centrów przesiadkowych wdrażających systemy ,,Parkuj i Jedź’, o nadanie nowych funkcji przesiadkowych istniejącym już parkingom. Dodatkowo, w ramach działań można uwzględnić zagospodarowanie terenów zielonych czy też wykonanie przyłączy niezbędnych mediów przy węzłach przesiadkowych

Maksymalnie dofinansowanie projektu to 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekt musi zostać zrealizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Działanie 5.2.

Nabór na stronie Gospodarka odpadami

Do 9 maja o dofinansowanie mogą aplikować samorządy (w tym związki, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst) oraz podmioty zajmujące się usługami publicznymi na Mazowszu.

Zadaniem tego naboru jest poprawa efektywności i rozwój systemu zbierania odpadów komunalnych. Takie założenia zostaną zrealizowane poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Dodatkowo, wnioski będą punktowane za upowszechnianie edukacji ekologicznej. Co ważne, planowania inwestycja musi być zgodna m.in. ze Strategią Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Dodatkowo, wnioski będą punktowane za upowszechnianie edukacji ekologicznej

Finansowa pula konkursu to nieco ponad 10 mln zł. Maksymalnie wsparcie sięgnie nawet 80% kosztów kwalifikowalnych.

Działanie 5.3

Nabór na stronie Ochrona obiektów zabytkowych

Ponad 42 mln zł zostało przeznaczone na ochronę obiektów zabytkowych zlokalizowanych na Mazowszu, a tym samym zahamowanie procesu ich degradacji. W konkursie, który trwać będzie do 2 czerwca, chodzi m.in. o projekty rewaloryzacji i adaptacji zespołów zabytkowych z nadaniem im nowych funkcji edukacyjnych i kulturalnych, zachowania historycznej wizualizacji zabytkowych parków i ogrodów. Dodatkowo, wsparciu podlegać będzie niwelowanie barier architektonicznych, tak by osoby niepełnosprawne miały łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego. Preferowane są projekty zgodne z planem rewitalizacji.

To co jest istotne w tym konkursie, to możliwość nie tylko zachowania dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, ale też włączenie działalności komercyjnej, wyłącznie w obszarach edukacyjnych i kulturalnych – zaznacza Sylwia Maksim – Wójcicka, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 3.

O dotacje ubiegać się mogą zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, sektor finansów publicznych jak również instytucje kultury, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe z Mazowsza.

Maksymalnie dofinansowanie projektu to 80% kosztów kwalifikowalnych. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2018 roku.

Działanie 5.3

Nabór na stronie Poprawa dostępności do zasobów kultury

Do 1 czerwca, można wysyłać wnioski o dofinansowanie do poprawy dostępności do zasobów kultury. Na ten cel przeznaczono 35 mln zł.

Wsparcie w tym zakresie dedykowano na digitalizacje zasobów dziedzictwa kulturowego, odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów instytucji objętej unijną inwestycją, przeprowadzenie prac renowacyjnych w celu dostosowania obiektów do pełnienia nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych w tym zakup wyposażenia. To także dotacje na prace konserwatorskie, rozbiórkowe, instalacyjne ale również na wyposażenie obiektów w systemy zabezpieczające przed zniszczeniem.

O dotacje ubiegać się mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, sektor finansów publicznych jak również instytucje kultury, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe z Mazowsza.

Maksymalnie dofinansowanie projektu to 80% kosztów kwalifikowalnych. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2018 roku.

Działanie 5.4

Nabór na stronie Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczno

Nabór prowadzony do 4 maja skierowany jest na opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o fundusze z UE są samorządy, ich związki i stowarzyszenia.

Co ważne, okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2019 roku.

Budżet tego naboru to 866 tys. zł. Maksymalnie dofinansowanie projektu to 80% kosztów kwalifikowalnych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursach, regulaminy, instrukcje wypełniania wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś