Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przez cały marzec, w subregionach Mazowsza, odbywają się konferencje prasowe na temat nowego harmonogramu wniosków w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W spotkaniach udział bierze zarząd województwa mazowieckiego, dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.  Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już 31 marca, a o dofinansowanie będą mogli ubiegać się m.in. samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

 

Grafika przedstawia napis: Pierwsze nabory wniosków już w marcu. Fundusze Europejskie tworzą przyszłość

 

Nowe możliwości dla mazowieckich beneficjentów

Konferencje odbyły się już w Warszawie, Radomiu, Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce. Omówienie pierwszych naborów oraz zachęcenie beneficjentów do składania wniosków było głównym celem spotkań. W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma na rozwój łącznie 153 mld zł, co oznacza, że 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa będzie do dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł. Jak mówi marszałek Adam Struzik, województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce także dzięki środkom unijnym. – Ich efekty zauważamy na każdym kroku. To rozwój badań i nauki, nowe szpitale i przychodnie, drogi i obwodnice, tabor kolejowy, rozwój przedsiębiorstw i startupów. W nowej perspektywie szczególnie ważne będzie przystosowanie do zmian klimatu i transformacja energetyczna.

 

Nie można zapominać, że oprócz dynamicznego rozwoju, Mazowsze charakteryzuje się też dużymi różnicami. Środki unijne służą ich niwelowaniu. To ogromne pieniądze, które będą służyć rozwojowi potencjału gospodarczego i społecznego w każdym powiecie i gminie. Przełoży się to na wyższą jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg.

 

To długo wyczekiwany moment dla nas wszystkich. Ogłaszamy nowe konkursy z nadzieją na kolejne projekty wspierające rozwój regionu. Widzimy, że potrzeby wciąż są ogromne, jak choćby dalsze inwestycje w transformację energetyczną, ochronę środowiska, transport publiczny, ochronę zdrowia czy zadbanie o seniorów – podkreśla Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to 10 mld zł, które zostaną przeznaczone na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

 

Ze względu na chęć utrzymania zakresu wsparcia dla Mazowsza na dotychczasowym poziomie dokonano podziału statystycznego regionu na lepiej rozwinięty warszawski stołeczny, z Warszawą i 9 okalającymi powiatami oraz mazowiecki regionalny, obejmujący pozostałą część Mazowsza, do którego trafi aż 75% funduszy.

 

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najwięcej środków przeznaczymy na zielony rozwój województwa i wsparcie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej – informuje zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim Kamila Kuleska. – W EFS+ najwięcej środków zostanie przeznaczonych na aktywną integrację, rozwój usług społecznych i zdrowotnych, ale to również wsparcie na edukację dzieci i młodzieży, włączenie społeczne i aktywizację na rynku pracy. Mamy nadzieję, że w dobie kryzysu gospodarczego środki unijne będą stanowiły odpowiedź na realne potrzeby beneficjentów.

 

Starając się o unijne dofinansowanie należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaplanowanie projektu, w tym m.in. celów i czasu potrzebnego na realizację prac. Każdy, kto korzysta z pomocy z Unii Europejskiej, musi również pamiętać o wywiązywaniu się z obowiązków informacyjno-promocyjnych, na które położymy szczególny nacisk – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Pierwsze konkursy już pod koniec marca

Od 31 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych (w tym przypadku wsparcie obejmie tylko aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców w przedziale  10 tys.-15 tys. (RLM), które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Pod koniec marca rozpocznie się również konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym czasie wystartują również nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Drugi kwartał

W drugim kwartale tego roku będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Trzeci kwartał

Trzeci kwartał roku przyniesie kolejne możliwości pozyskania dofinansowania z programu regionalnego. Wsparcie obejmie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. W planach są konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Czwarty kwartał

Z kolei w czwartym kwartale roku samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych. Wsparcie obejmie ograniczanie skutków suszy (retencjonowanie wód opadowych), ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych (w nowej formule projektów modułowych) czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Właśnie wtedy rozpocznie się również konkurs o wyjątkowym wymiarze, mający na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze wartości i zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

 

Nowy program regionalny przyniesie kolejne możliwości rozwoju dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej. Już w tym roku oprócz możliwości wsparcia projektów infrastrukturalnych, będzie szansa na pozyskanie dofinansowania działań społeczno-edukacyjnych i rozwijających mazowiecki rynek pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Subregion radomski w latach 2014-2020

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 beneficjenci z subregionu radomskiego złożyli 846 wniosków, spośród których 501 zostało zatwierdzonych do wsparcia. Do tej pory podpisanych zostało już 476 umów na ponad 722 mln zł wsparcia, z czego ponad 674 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 1,1 mld zł. Środki unijne trafiły także do powiatu grójeckiego. To kolejnych 51 podpisanych umów na ponad 45 mln zł dofinansowania, z czego ponad 43 mln zł stanowiły fundusze europejskie.

 

Subregion płocki w latach 2014-2020

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu płockiego złożyli 495 wniosków, spośród których 290 zostało zatwierdzonych do wsparcia. Do tej pory podpisanych zostało już 280 umów na ponad 514 mln zł wsparcia, z czego ponad 484 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 785 mln zł.

 

Subregion ciechanowski w latach 2014-2020

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu ciechanowskiego złożyli 585 wniosków, spośród których 343 zostały zatwierdzone do wsparcia. Do tej pory podpisanych zostało już 329 umów na ponad 555 mln zł wsparcia, z czego ponad 514 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi ponad 819 mln zł.

 

Subregion ostrołęcki w latach 2014-2020

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu ostrołęckiego złożyli 599 wniosków, spośród których 364 zostało zatwierdzonych do wsparcia. Do tej pory zostały podpisane już 344 umowy na ponad 560 mln zł wsparcia, z czego 529 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi 834 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś