Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla projektów z zakresu ochrony środowiska. Dofinansowanie będzie pochodziło z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r. Zachęcamy mazowieckie gminy do ubiegania się o pomoc finansową, która może wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

Grafika przedstawia napis Mazowsze dla klimatu, pod spodem sadzonkę trzymaną w dłoni na tle wyschniętej ziemi, pod nią napis nabór do 28 lutego br.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością.

Chcemy zachęcić samorządy lokalne do działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego programu wsparcia. Będzie on przede wszystkim służył tworzeniu zielonej infrastruktury, retencjonowaniu wody deszczowej i tworzeniu energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Jestem przekonany, że razem możemy zdziałać więcej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Sejmik województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu 6 mln zł na takie zadania jak:

· realizacja błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej np. tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych, zielonych przystanków, dachów i fasad, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych, naturalistycznych stawów retencyjnych, nawierzchni przepuszczalnych jako element parków i innych terenów zielonych oraz roślinnych wysp filtracyjnych;

· retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej m.in. zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej;

· realizacja energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego m.in. tworzenie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowie oświetlenia z własnym źródłem zasilania.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Do składania wniosków uprawnione są wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich może złożyć maksymalnie jeden wniosek. W przypadku Warszawy, wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski można składać do 28 lutego br. tylko drogą elektroniczną za pomocą profilu ePUAP. Szczegóły, zasady i regulamin programu znajdują się na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html

 

Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Dotacje będą wypłacone po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś