Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 20 września 2019 r. trwa 9 edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego celem jest między innymi promowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Konkurs ogłosił Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez udział w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy oraz do osób korzystających z ich pomocy. Dodatkowo zgłoszenia mogą przesyłać podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, a także organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami i wspierające ruch wolontariacki w Polsce.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Kogo zgłosić?

Do konkursu można zgłaszać wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Podczas oceny zgłoszonych kandydatów, brane będą pod uwagę przede wszystkim:

  • zaangażowanie,
  • innowacyjność,
  • skuteczność,
  • partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wyniki konkursu poznamy w terminie do 25 października 2019 r. Zostaną one przesłane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

Gdzie wysłać zgłoszenie?

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres dialog@mazovia.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest  na stronie internetowej: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych