Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wojewódzki szpital w Siedlcach otrzyma ponad 13,3 mln zł z funduszy europejskich na realizację projektów, których celem będzie zakup nowoczesnej aparatury medycznej, a także stworzenie pacjentom miejsca do rehabilitacji, rekreacji i edukacji. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, prezes zarządu szpitala Marcin Kulicki oraz członek zarządu szpitala Dariusz Młynarczyk.

Ukierunkowani na rozwój

Ponad 7,3 mln zł z RPO WM 2014-20 szpital przeznaczy na nowe wyposażenie dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej. Zakupiony sprzęt to m.in. aparat EKG, aparat RTG z ramieniem C do zabiegów naczyniowych, aparat USG do badań naczyniowych, centrala intensywnego nadzoru, defibrylator, kardiomonitor, kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna, łóżka szpitalne z wyposażeniem, pompy infuzyjne strzykawkowe i respirator.

Wykonane zostaną również prace budowlane, dostosowujące pomieszczenia do właściwego wykorzystania zakupionego sprzętu. Będą to roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe oraz ogólnobudowlane, np. wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej, izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie podłóg i sufitów podwieszanych, nowe instalacje sanitarne i wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne.

Dzięki realizacji projektu, poprawi się jakość udzielania świadczeń zdrowotnych. Nowoczesna aparatura zwiększy wykrywalność nowotworów na wczesnym etapie choroby, co znacząco przyspieszy podjęcie leczenia.

 

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 10 905 105,02 zł

Kwota dofinansowania: 7 367 841,99 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Nowoczesne terapie

Kolejny projekt siedleckiego szpitala dotyczy przebudowy budynku gospodarczego i dostosowania go do prowadzenia hortiterapii (metoda terapii wykorzystująca ogrody w pracy z pacjentami). Powstanie ogród sensoryczno-terapeutyczny, a istniejący budynek administracyjno-techniczny przejdzie termomodernizację. Nawierzchnia dróg wokół szpitala zostanie zmieniona, powstaną nowe chodniki, alejki spacerowe i parkingi. Pacjenci i goście będą mogli odpoczywać, korzystając z terenów zielonych i małej architektury czy placów zabaw. Powstanie również siłowania zewnętrzna do ćwiczeń. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zainstalowany zostanie monitoring i dodatkowe oświetlenie.

Hortiterapia, prowadzona przez cały rok, zarówno w ogrodzie, jak i w budynku, pomoże pacjentom poprawić koordynację ruchową, zmniejszyć poziom stresu i napięcia nerwowego. Projekt będzie spełniał także funkcje edukacyjne. Dzięki bogatej i różnorodnej roślinności, miejsce będzie otwarte również dla uczniów – będą tam mogły być prowadzone lekcje przyrody i biologii. Na zrewitalizowanym terenie organizowane będą kulturalne wydarzenia plenerowe, np. koncerty i spektakle, wystawy artystów.

 

Tytuł projektu: Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 8 132 745,33 zł

Kwota dofinansowania: 4 823 482,38 zł EFRR + 1 133 692,19 zł BP

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś