Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest dwunastą instytucją, która dołączyła do inicjatywy stosowania zasad prostego i zrozumiałego języka urzędowego „Prosto i kropka”. Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski podpisał deklarację 13 marca br. podczas konferencji „Prosty język w świetle prawa” zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Upraszczanie języka pism urzędowych było głównym tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Uroczyste podpisanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych deklaracji miało miejsce po oficjalnym otwarciu konferencji przez przedstawicieli Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W gronie sygnatariuszy deklaracji są już m.in. ministerstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska Agencja Prasowa czy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, a ich lista systematycznie się powiększa.

Podpisanie deklaracji jest zobowiązaniem do:

  • dążenia do doskonalenia przez pracowników kompetencji niezbędnych do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie,
  • tworzenia standardów językowych i zachęcania pracowników do ich stosowania,
  • uwrażliwiania pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom wykształcenia czy niepełnosprawność,
  • wprowadzania i propagowania rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka.

W dalszej części spotkania poświęconego głównie upraszczaniu języka pism w postępowaniu administracyjnym zarówno prelegenci, jak i uczestnicy panelu dyskusyjnego wskazywali na korzyści związane ze zmianą sposobu komunikacji urzędów z ich klientami. Uczestnicy podkreślili, że stosowanie przez urzędy zasad prostego i zrozumiałego języka bardzo pomaga w skuteczniejszym i szybszym załatwianiu spraw. Oznacza to wymierne korzyści dla obu stron. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi przykładami rozwiązań, np. uproszczonymi pod względem języka i formy decyzjami. Wśród poruszanych tematów pojawiły się też wyzwania związane z wprowadzaniem zasad prostego języka w postępowaniu administracyjnym.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych