Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest dwunastą instytucją, która dołączyła do inicjatywy stosowania zasad prostego i zrozumiałego języka urzędowego „Prosto i kropka”. Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski podpisał deklarację 13 marca br. podczas konferencji „Prosty język w świetle prawa” zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Upraszczanie języka pism urzędowych było głównym tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Uroczyste podpisanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych deklaracji miało miejsce po oficjalnym otwarciu konferencji przez przedstawicieli Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W gronie sygnatariuszy deklaracji są już m.in. ministerstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska Agencja Prasowa czy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, a ich lista systematycznie się powiększa.

Podpisanie deklaracji jest zobowiązaniem do:

  • dążenia do doskonalenia przez pracowników kompetencji niezbędnych do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie,
  • tworzenia standardów językowych i zachęcania pracowników do ich stosowania,
  • uwrażliwiania pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom wykształcenia czy niepełnosprawność,
  • wprowadzania i propagowania rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka.

W dalszej części spotkania poświęconego głównie upraszczaniu języka pism w postępowaniu administracyjnym zarówno prelegenci, jak i uczestnicy panelu dyskusyjnego wskazywali na korzyści związane ze zmianą sposobu komunikacji urzędów z ich klientami. Uczestnicy podkreślili, że stosowanie przez urzędy zasad prostego i zrozumiałego języka bardzo pomaga w skuteczniejszym i szybszym załatwianiu spraw. Oznacza to wymierne korzyści dla obu stron. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi przykładami rozwiązań, np. uproszczonymi pod względem języka i formy decyzjami. Wśród poruszanych tematów pojawiły się też wyzwania związane z wprowadzaniem zasad prostego języka w postępowaniu administracyjnym.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś