Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od sukcesu do porażki w biznesie nie jest tak daleka droga, dlatego konieczne jest odpowiednie zaplanowanie działań rozwojowych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w tym zakresie skorzystać z dopasowanych do potrzeb usług doradczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs o bony na doradztwo trwa do 2 listopada.

Nowe usługi, produkty, czy rozwiązania procesowe to wszystko przykłady rozwoju biznesu. Pozwalają na wyróżnienie firmy na tle konkurencji, dopasowanie oferty do potrzeb grup docelowych, a często dają możliwość dotarcia do zupełnie nowych rynków zbytu. Jest to nie tylko szansa na zwiększenie zysków firmy, ale też rozwój kompetencji zespołu. Rozwój to inwestycja wymagająca odpowiedniego zaplanowania, aby zwiększyć szanse na sukces. I w tym właśnie pomogą bony na doradztwo z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

– Wystartował już trzeci konkurs o dofinansowanie projektów biznesowych w ramach programu regionalnego. Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 500 wniosków o bony na innowacje i fundusze na projekty badawczo-rozwojowe, a wnioskowane dofinansowanie przekroczyło 460 mln zł. Bony na doradztwo to kolejna szansa na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Do rozdysponowania jest 22,1 mln zł – powiedział Krzysztof Wocial, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Do 2 listopada mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować o bony na doradztwo o wartości od 10 tys. zł do nawet 70 tys. zł. Będzie to doradztwo w zakresie m.in. opracowania strategii rozwoju firmy, monitorowania biznesu i prognozowania, które pozwolą na określenie kierunków dalszego rozwoju działalności. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie transferu technologii, a także specjalistycznych usług związanych z wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub rozwiązania procesowego. Na przykład jakich? Usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, testowania produktu lub technologii. Bony można również przeznaczyć na usługi usprawniające zarządzanie firmą, analizy marketingowe i finansowo-ekonomiczne.

Przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością zainwestowania wkładu własnego w wysokości co najmniej 40 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Co istotne, im większe zaangażowanie finansowe firmy, tym większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Promowane będą działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych wyrobów, usług lub rozwiązań, a także zgodne z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza, do których należą inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia, bezpieczna żywność i nowoczesne usługi dla biznesu. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na styczeń 2017. Projekt należy zrealizować do połowy 2018 roku.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś