Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym (po zwiększeniu alokacji) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dla konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-038/17, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 ,,Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Link do naboru: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – typ projektu Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś