Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zachęcamy do zapoznania się z listą podmiotów realizujących projekty w ramach Osi VIII. Dokument zawiera dane kontaktowe, z których skorzystać mogą zarówno instytucje (m.in.OPS, PCPR) jak i potencjalni uczestnicy projektów (osoby wykluczone i ich rodziny) w ramach Osi IX RPO WM. Oprócz podstawowych informacji znajdują się tam szczegóły dotyczące grup docelowych w projektach powiatowych i miejskich urzędów pracy tj. osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne. Schemat uwzględnia też formy wsparcia oraz terminy realizacji staży, czy szkoleń. W tabeli uwzględnione zostały również nowe formy wsparcia wynikające z realizacji przez powiatowe/miejskie urzędy pracy zapisów ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś