Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 22-23 stycznia odbyła się wizyta przedstawicieli Szwedzkiej Rady ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Wizyta stanowiła podsumowanie projektu „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” realizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Projekt zyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Inicjatywa miała na celu doskonalenie procesu wdrażania funduszy europejskich przy wsparciu ekspertów z Polski i zagranicy. Projekt realizowany był od 2017 roku we współpracy z partnerem krajowym i międzynarodowym – Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie i Szwedzką Radą ds. EFS. Zaplanowane działania objęły zarówno rozwój kadr, jak i doskonalenie procesów instytucjonalnych.

Pracownicy otrzymali możliwość uczestniczenia w programie rozwojowym uwzględniającym m.in. szkolenia, pracę zespołów problemowych i konsultacje z ekspertami ze strony partnerów w projekcie. Działania objęły również wizyty studyjne w Szwecji, co pozwoliło na poznanie metody pracy z beneficjentem opartej na zasadach otwartości, wzajemnego uczenia się, słuchania i dialogu.

Podczas wizyty kończącej projekt zaprezentowane zostały wypracowane wnioski i rekomendacje na przyszłość. Przedstawiciele Szwedzkiej Rady ds. EFS odwiedzili również wybranych beneficjentów funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Fundację Fundusz Współpracy oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, które odpowiadają za rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu.

 

Przedstawiciele MJWPU oraz Szwedzkiej Rady ds. EFS podczas wizyty kończącej projekt.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś