Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Prezentujemy Państwu dokument o nazwie „Kwestionariusz do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym”.  Informacja o opracowaniu niniejszego dokumentu znalazła się w przypisie nr 3 załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu z Działania 9.1.  W założeniach dokument ten nosił  nazwę „Poradnika pomiaru aktywności społeczno- zatrudnieniowej w oparciu o wypracowaną metodologię samodzielności z projektu MCPS „Kalkulator Kosztów Zaniechania” współfinansowanego ze środków POKL 2007-2013.

Mając jednak na względzie ostateczny kształt przedmiotowego dokumentu, a przede wszystkim cel dla którego został stworzony, zmieniona została nazwa dokumentu.  Kwestionariusz do mierzenia efektywności społeczno- zatrudnieniowej w wymiarze społecznym pozwala na określenie stopnia oddalenia uczestnika projektu od samodzielności w zakresie  każdej  z form aktywności społeczno – zatrudnieniowej , ale przede wszystkim jest narzędziem służącym do zbadania osiągnięcia wymaganych w projektach wskaźników efektywności społeczno – zatrudnieniowej, która wskazana została w opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Przeprowadzenie z uczestnikiem projektu Kwestionariusza na początku realizacji działań projektowych pozwoli na określenie stopnia oddalenia od samodzielności uczestnika projektu i może również stanowić pomocniczy element w diagnozie potrzeb i predyspozycji uczestnika.  Kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym dla Wnioskodawców realizujących projekty w ramach Działania 9.1 i Działania 9.2, nie jest to jednakże dokument obowiązkowy do wykorzystania przez beneficjentów realizujących projekty. Beneficjenci mają możliwość wykorzystania innych, własnych narzędzi czy metod, które umożliwią pomiar osiągniecia przez uczestników projektu wymaganego poziomu efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym, o którym mowa w jednym z kryteriów wyboru projektów.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych