Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Szanowni projektodawcy,

uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 437/136/16 przyjął Kryteria dla Działania 9.1 RPO WM Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR) – projekt pozakonkursowy, stanowiące załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014. Przedmiotowe informacje znajdują się na na stronie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych RP0 MW 2014-2020.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych