Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tytuł / Project name: 

Kosmiczne technologie / Space Technologies

Opis projektu / Project description:

Celem krajowego projektu badawczego ADAC, realizowanego przez Adaptronica sp. z o.o., jest opracowanie rozwiązania stabilizacji drgań konstrukcji satelitów oraz sond kosmicznych. Przy wsparciu z funduszy europejskich firma opracowała technologię, dzięki której konstrukcja satelity, a przede wszystkim urządzenia wizyjne czy pomiarowe w nim zainstalowane, charakteryzować będzie dłuższa żywotność i większa dokładność. Proponowane rozwiązanie ADAC jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby przemysłu kosmicznego. Może znaleźć także liczne zastosowania naziemne, np. do stabilizacji obrazu, tłumienia drgań maszyn przemysłowych czy urządzeń w bioinżynierii.

Realizacja projektu pozwoli firmie Adaptronica wejść na rynek branży kosmicznych na świecie.

The goal of the domestic research project ADAC, which is being carried out by Adaptronica sp. z o.o., is to develop a solution for stabilising vibrations in satellite and space probe structures. With the support of European funds, the company developed technology thanks to which a satellite structure, and above all the vision or measuring equipment installed inside it, will have a longer life-span and be more accurate. The ADAC solution proposed is above all a response to the requirements of the space industry. It may also find numerous terrestrial applications. e.g. for picture stabilisation, and for suppressing vibrations in industrial machinery or equipment in bioengineering.

Realisation of the project will allow the company Adaptronica to enter the world space industry market.

Galeria / Gallery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Adaptronica Sp. z o.o. / Adaptronica Sp. z o.o. (Limited Liability Company)

Projekt / project name:

System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów / ADAC System for Stabilising Vibration in Satellite Structures

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 / Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 1 390 776,00 zł

Wkład UE: 1 023 360,00 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś