Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu

Pałac w Korczewie, usytuowany na wschodnich krańcach Mazowsza, po latach zapomnienia i zniszczeń odzyskał dawny charakter, który nadał mu w 1734 r. Aleksander Kuczyński.

Pozyskane środki finansowe z funduszy europejskich pozwoliły odrestaurować kompleks pałacowo-parkowy. Obiekt przeszedł prace konserwatorskie, zakupiono także niezbędne wyposażenie do oranżerii, sal wystawowych, sali teatralnej oraz sali norwidowskiej.

Fundacja planuje powołać w Korczewie inicjatywę pod nazwą „Korczewski Inkubator Kultury”. Pałac w Korczewie powinien stać się miejscem tętniącym życiem kulturalno-edukacyjnym.

The palace in Korczew, situated in the eastern reaches of Mazovia, has – following years of oblivion and destruction – regained its former character as given to it in 1734 by Aleksander Kuczyński.

The finance obtained from European Funds enabled restoration of the palace and park complex. The palace underwent conservation work, while essential fittings were also purchased for the orangery, exhibition rooms, theatre hall and the “Norwid” room.

The foundation plans to establish an initiative under the name “Korczew Cultural Incubator” in Korczew. The palace in Korczew should become a vibrant cultural and educational centre.

Galeria

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie

Beneficjent:

Fundacja „Pałac w Korczewie” (Korczew Palace Foundation)

Projekt:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo parkowego w Korczewie nad Bugiem (Making the Eastern Part of the Mazowsze Region More Attractive to Tourists Through Restoration of the Historical Palace and Park Complex in Korczew on the Bug River)

Działanie:

5.3 Dziedzictwo kulturowe

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

4 359 975,08 zł

Wkład UE:

2 592 998,49 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych