Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu

Pałac w Korczewie, usytuowany na wschodnich krańcach Mazowsza, po latach zapomnienia i zniszczeń odzyskał dawny charakter, który nadał mu w 1734 r. Aleksander Kuczyński.

Pozyskane środki finansowe z funduszy europejskich pozwoliły odrestaurować kompleks pałacowo-parkowy. Obiekt przeszedł prace konserwatorskie, zakupiono także niezbędne wyposażenie do oranżerii, sal wystawowych, sali teatralnej oraz sali norwidowskiej.

Fundacja planuje powołać w Korczewie inicjatywę pod nazwą „Korczewski Inkubator Kultury”. Pałac w Korczewie powinien stać się miejscem tętniącym życiem kulturalno-edukacyjnym.

The palace in Korczew, situated in the eastern reaches of Mazovia, has – following years of oblivion and destruction – regained its former character as given to it in 1734 by Aleksander Kuczyński.

The finance obtained from European Funds enabled restoration of the palace and park complex. The palace underwent conservation work, while essential fittings were also purchased for the orangery, exhibition rooms, theatre hall and the “Norwid” room.

The foundation plans to establish an initiative under the name “Korczew Cultural Incubator” in Korczew. The palace in Korczew should become a vibrant cultural and educational centre.

Galeria

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie

Beneficjent:

Fundacja „Pałac w Korczewie” (Korczew Palace Foundation)

Projekt:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo parkowego w Korczewie nad Bugiem (Making the Eastern Part of the Mazowsze Region More Attractive to Tourists Through Restoration of the Historical Palace and Park Complex in Korczew on the Bug River)

Działanie:

5.3 Dziedzictwo kulturowe

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

4 359 975,08 zł

Wkład UE:

2 592 998,49 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś