Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 25 listopada 2014 r., minister infrastruktury i rozwoju oraz marszałek województwa mazowieckiego podpisali Kontrakt Terytorialny. Kontrakt terytorialny, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowi umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, w tym sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. Kontrakt terytorialny dla Województwa Mazowieckiego uwzględnia inwestycje, które zostały wynegocjowane między stroną rządową i samorządową podczas spotkań bilateralnych oraz zostały zapisane w protokole ze spotkań negocjacyjnych i aneksie do protokołu. Aneks Nr 1 do Kontraktu terytorialnego wprowadza postanowienia dotyczące wysokości, zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który został przyjęty w dniu 12 lutego decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014PL16M2OP007, m.in. zobowiązania finansowe obu stron, jak również kwestie dotyczące przekazywania i rozliczania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z budżetu państwa na realizację RPO 2014-2020.

Zobacz dokument wraz z aneksem nr 1.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych