Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 25 listopada 2014 r., minister infrastruktury i rozwoju oraz marszałek województwa mazowieckiego podpisali Kontrakt Terytorialny. Kontrakt terytorialny, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowi umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, w tym sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. Kontrakt terytorialny dla Województwa Mazowieckiego uwzględnia inwestycje, które zostały wynegocjowane między stroną rządową i samorządową podczas spotkań bilateralnych oraz zostały zapisane w protokole ze spotkań negocjacyjnych i aneksie do protokołu. Aneks Nr 1 do Kontraktu terytorialnego wprowadza postanowienia dotyczące wysokości, zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który został przyjęty w dniu 12 lutego decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014PL16M2OP007, m.in. zobowiązania finansowe obu stron, jak również kwestie dotyczące przekazywania i rozliczania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z budżetu państwa na realizację RPO 2014-2020.

Zobacz dokument wraz z aneksem nr 1.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych