Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 16 września 2020 r. trwają konsultacje społeczne do projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Zapraszamy do czynnego udziału, do dzielenia się uwagami, komentarzami i propozycjami. Z powodu panującej pandemii, konsultacje odbywają się z uwzględnieniem narzędzi teleinformatycznych. 

Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku niedługo dobiegnie końca.

Dlatego już teraz Samorząd Województwa Mazowieckiego chce zadbać o kontynuację rozwoju otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

 

Jakie działania?

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji, Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu – przygotował projekt nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Jest to już trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności na Mazowszu. Jednocześnie, po raz pierwszy został on przygotowany przy tak dużym zaangażowaniu interesariuszy – uczestników cyklu warsztatów strategicznych. Diagnoza, wizja i cele nie zostały określone odgórnie, ale wypracowane wspólnie z przedstawicielami środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia.

 

Zapraszamy do konsultacji

Prace nad nową strategią składają się z wielu etapów. Jednym z nich jest poddanie projektu RIS 2030 do dyskusji nad ostatecznym jej kształtem. Zapraszamy do dzielenia się uwagami, sugestiami i wszelką konstruktywną krytyką na adres e-mailowy: ris.konsultacje@mazovia.pl oraz za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego, zamieszczonego na stronach

internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

Wypełniony formularz konsultacyjny można także wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje RIS 2030”.

Konsultacje trwają od 16 września 2020 r. do 21 października 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mazovia.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych