Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 7 września br. przyjął Uchwałę nr 1418/252/21 w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu.

Konsultacje przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa mazowieckiego do projektu FEM 2021-2027. Konsultacje projektu FEM 2021-2027 będą trwały od 10 września 2021 r. do 17 października 2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ

Można je również wnosić w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji word) i ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa. Projekt FEM 2021-2027 jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UM WM, przy Al. Solidarności 61 w Warszawie.

Opinie,  uwagi  i  wnioski  zgłoszone  po  17  października  2021  r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.

 

Materiały do pobrania:

Projekt programu

Formularz uwag

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś