Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 10 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów, których celem jest tworzenie i rozpowszechnianie informacji oraz treści związanych z polityką spójności Unii Europejskiej. Kwota dotacji może wynieść nawet 300 000 euro.

W ramach konkursu przewidziano dwa główne działania:

  • działanie 1: wsparcie na opracowywanie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE przez media i inne kwalifikujące się podmioty,
  • działanie 2: promowanie polityki spójności UE przez uniwersytety i inne instytucje edukacyjne.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się m. in. media lub agencje informacyjne, organizacje non-profit, uniwersytety i instytucje edukacyjne, ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne, organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne;  z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności).

Cele zaproszenia do składania wniosków

Realizacja wyłonionych projektów pozwoli na promocję oraz łatwiejsze zrozumienie roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE. Celem jest również zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz pokazanie ich wpływu na życie mieszkańców. Istotne będzie również upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości.

 

Ocena wniosków

 

Wnioskodawcy starający się o dofinansowanie, muszą spełniać określone założenia prowadzonych działań informacyjnych, np. adekwatność rodzajów zastosowanych działań informacyjnych w odniesieniu do regionów, wartość dodana w stosunku do istniejących inicjatyw w regionach Europy, innowacyjny charakter projektu w odniesieniu do zmian otoczenia komunikacyjnego, zasięg i skuteczność, Efektywność środka, a także organizacja zespołu projektu i jakość zarządzania projektem.

 

 Do kiedy złożyć wniosek?

 

Termin składania wniosków mija 10 grudnia 2019 r. Kwota dotacji wyniesie minimum 70 000 euro, a maksymalnie 300 000 euro. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie zwrotu poniesionych wydatków, maksymalnie 80% rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania.

Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś