Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu konkursu o bony na doradztwo dla mikro, małych i średnich firm. Na składanie wniosków przedsiębiorcy mają czas do 28 lutego. Dofinansowanie projektów wyniesie do 110 tys. zł. Środki pochodzą z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Na co dofinansowanie?

Fundusze z programu regionalnego wspierają rozwój mazowieckich przedsiębiorstw. Jedną z możliwości jest skorzystanie z bonów na doradztwo służące wdrożeniu nowego produktu lub usługi. Mogą to być np. specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, ale też testowanie produktu czy technologii. Usługa doradcza musi być świadczona przez jedną z mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu. Konkurs o dofinansowanie projektów trwa do 28 lutego. Pula dostępnych środków wynosi 8,5 mln zł.

 

O czym trzeba pamiętać?

Usługa doradcza powinna przyczynić się do poprawy konkurencyjności firmy, np. rozszerzenia oferty produktowej, wejścia na nowe rynki zbytu i zdobycia nowych klientów. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy aktywnie działający na rynku od co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku. Poziom dofinansowania projektów wyniesie do 80 procent. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 110 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typu projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych