Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W ramach programu „Europa dla obywateli” organizacje publiczne i pozarządowe, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze mogą ubiegać się o granty z Unii Europejskiej. Celem realizowanych projektów ma być aktywne włączenie obywateli o różnych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej.

 

 

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Realizowane inicjatywy powinny dotyczyć zapewnienia konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki UE. Są nimi m.in. wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu, debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptyzmowi czy wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych.

Projekty powinny angażować jak najliczniejszą grupę ludzi i powinny rozwijać ich międzynarodową współpracę w zakresie promocji solidarności i pracy na rzecz innych, zaangażowania społecznego i wolontariatu. Projekty będzie można realizować w partnerstwie, np. z samorządem terytorialnym lub instytucją kultury.

Inicjatywy muszą być realizowane w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

 

Na co dofinansowanie?

Wsparcie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń, takich jak spotkania, konferencje, seminaria, wystawy, warsztaty. Dofinansowanie będzie można wykorzystać np. na opłacenie podróży i pobytów uczestników tych wydarzeń, na wynajęcie pomieszczeń, usługi tłumacza czy na promocję.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawcy powinni dokonać rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. Więcej informacji na stronie: https://europadlaobywateli.pl/jak-zlozyc-wniosek/ oraz na https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych