Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W ramach programu „Europa dla obywateli” organizacje publiczne i pozarządowe, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze mogą ubiegać się o granty z Unii Europejskiej. Celem realizowanych projektów ma być aktywne włączenie obywateli o różnych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej.

 

 

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Realizowane inicjatywy powinny dotyczyć zapewnienia konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki UE. Są nimi m.in. wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu, debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptyzmowi czy wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych.

Projekty powinny angażować jak najliczniejszą grupę ludzi i powinny rozwijać ich międzynarodową współpracę w zakresie promocji solidarności i pracy na rzecz innych, zaangażowania społecznego i wolontariatu. Projekty będzie można realizować w partnerstwie, np. z samorządem terytorialnym lub instytucją kultury.

Inicjatywy muszą być realizowane w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

 

Na co dofinansowanie?

Wsparcie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń, takich jak spotkania, konferencje, seminaria, wystawy, warsztaty. Dofinansowanie będzie można wykorzystać np. na opłacenie podróży i pobytów uczestników tych wydarzeń, na wynajęcie pomieszczeń, usługi tłumacza czy na promocję.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawcy powinni dokonać rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. Więcej informacji na stronie: https://europadlaobywateli.pl/jak-zlozyc-wniosek/ oraz na https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych