Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowiecki rynek pracy w obiektywie”. Do wygrania nagrody o łącznej wartości do 9 000 złotych. Konkurs objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika potrwa do 31 października 2022 roku.

 

Napis konkurs fotograficzny

 

Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu realizacji projektów w ramach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie działań z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak również poszerzenie wiedzy i upowszechnienie wśród mieszkańców Mazowsza informacji w zakresie korzyści płynących z wykorzystania przez województwo mazowieckie przyznanych środków na wsparcie w obszarze rynku pracy.

 

Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, uczestnicy projektów, jak również potencjalni uczestnicy działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, którzy chcą ukazać, jak skutecznie i z sukcesem osoby poszukujące pracy na Mazowszu mogą zmienić na lepsze swoją sytuację zawodową korzystając z Funduszy Europejskich.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba – nie ma możliwości zgłaszania w konkursie prac zbiorowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie pracy konkursowej, tj. zdjęć i wymaganej w regulaminie dokumentacji. Praca konkursowa powinna zawiera od dwóch do trzech zdjęć ukazujących pozytywne zmiany na mazowieckim rynku pracy dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zdjęcia mogą ukazywać zmianę lub pokazać historię osób lub instytucji, które skorzystały z projektów aktywizacji zawodowej.

Prace konkursowe mogą być zgłoszone w ramach dwóch kategorii tematycznych – w zależności od tematyki pracy i formy wsparcia:

 • I kategoria dotyczy pokazania efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji projektów w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;

 • II kategoria – pokazania efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji projektów w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 , Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo oraz Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej i Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Podziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Jak wziąć udział?

Pracę konkursową powinna składać się z od dwóch trzech 3 fotografii – w wersji elektronicznej (format JPG lub TIF, parametry techniczne zdjęcia: minimalny rozmiar 3507 x 4960 pikseli, minimalna rozdzielczość 300 dpi; wielkość około 8 MB).

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać prace mailem lub za pośrednictwem platformy WeTranswer na adres promocjaefs@wup.mazowsze.pl. Zdjęcia można także przekazać na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) bezpośrednio do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16.

Wymogiem jest także złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z tematem i krótkim opisem pracy, a także zdjęcia tablicy informacyjnej/plakatu informacyjnego potwierdzającego, że przedstawione w pracy konkursowej wsparcie/działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER i RPO WM 2014-2020,  a także zawierającej informacje na temat tytułu projektu i instytucji realizującej projekt.

Pracę konkursową wraz z dokumentacją należy przesłać do 31 października 2022 roku.

 

Nagrody!

Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody w formie kart podarunkowych o wartości do 9 000 zł, w tym:

 • w I kategorii tematycznej – wsparcie finansowane w ramach POWER :
 1. za zajęcie 1 miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 500 zł,
 2. 5 wyróżnień – 5 kart podarunkowych o wartości 600 zł każda.
 • w II kategorii tematycznej – wsparcie finansowane w ramach RPO WM 2014- 2020:
 1. za zajęcie 1 miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 500 zł,
 2. 5 wyróżnień – 5 kart podarunkowych o wartości 600 zł każda.

Nagrody zostaną wręczone  uczestnikom na uroczystym spotkaniu w Warszawie.

 

Kryteria oceny

Oceny prac i wyboru zwycięzców, zgodnie z punktacją opisaną w Regulaminie konkursu,  dokona czteroosobowa Komisja konkursowa w terminie do 30 listopada 2022 r.

Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność pracy (zdjęć) z tematem i celem konkursu;
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;
 • ogólna estetyka fotografii.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym rozgłośni radiowych: Radio Płock FM, Radio Warszawa, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio 7, Radio Podlasie, Radio Radom oraz tygodników: Tygodnik Siedlecki, Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik 7 Dni Radom, Passa Tygodnik Sąsiadów.

 

logotypy patronów

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś