Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Cykl konferencji regionalnych, organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych już za nami. Spotkania odbyły się w Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie i Płocku. Ich celem było pokazanie stanu wdrażania RPO WM 2014-2020, omówienia planów i możliwości pozyskiwania środków europejskich oraz przedstawienia dobrych praktyk przez wnioskodawców.

Radom

Konferencja odbyła się 21 września w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Zebranych gości przywitał Pan Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu udział wziął również Pan Grzegorz Świętorecki, zastępca Dyrektora ds. EFRR w MJWPU, który omówił plany i wyzwania na rok 2018 w ramach RPO WM, w krótkich słowach podsumował RPO WM 2007-2013, która zakończyła się sukcesem. Pani Marzena Gajos, ekspert z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przedstawiła możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast. W programie znalazł się również temat dotyczący  zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego Mazowsza oraz  podsumowanie dotychczasowej aktywności beneficjentów RPO WM 2014-2020 poprzez zaprezentowanie stopnia wdrażania programu. Dodatkowo, Pan Andrzej Sałata, Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS przedstawił uczestnikom możliwości wsparcia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach mazowieckiego programu regionalnego. Na temat inwestycji, które wpływają na Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, wypowiedział się Pan dr Maciej Trzaskowski, Dyrektor Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Radomiu. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, w jakich obszarach zostały zrealizowane już projekty, jakie są uwarunkowania prawne przyszłych zmian i kiedy one nastąpią. Na spotkaniu nie zabrakło beneficjentów. O swoich doświadczeniach opowiedzieli Pan Andrzej Bracha, Wójt Gminy Jastrząb, Pan Tomasz Adamiec, Wójt Gminy Policzna i Pan Jarosław Pawlik, Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach.

 

Ostrołęka

Konferencja odbyła się 22 września w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła zaangażowanie mazowieckich samorządów w pozyskiwaniu środków unijnych i determinację w dążeniu do zmian swoich małych ojczyzn. Pani Lanc wymieniła najważniejsze inwestycje realizowane w subregionie ostrołęcko-siedleckim, akcentując ich rolę dla mieszkańców. O zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego Mazowsza opowiedziała Pani Beata Kaczyńska, Dyrektor Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Ostrołęce. Zebrani goście wysłuchali także prezentacji na temat wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach mazowieckiego programu regionalnego.

Na konferencji nie zabrakło Pana Mariusza Frankowskiego, Dyrektora MJWPU, który zaprezentował efekty wdrażania RPO WM 2014-2020. Przybliżył działalność Mazowieckiej Jednostki, wymienił obszary, które wymagają największego wsparcia oraz przedstawił harmonogram naborów do końca 2017 roku. Dyrektor Frankowski wspomniał także o typach projektów, które cieszą się małym zainteresowaniem wnioskodawców, np.: projekty dla osób wykluczonych społecznie czy działania z zakresu integracji społecznej.

 

 

Siedlce

Konferencja odbyła się 27 września w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie otworzył Pan Grzegorz Świętorecki, zastępca Dyrektora ds. EFRR w MJWPU, podkreślając jak ważne dla mazowieckich samorządów są środki europejskie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co region osiągnął w obecnej perspektywie, ile jest podpisanych umów o dofinansowanie i jaka kwota pieniędzy została do tej pory zakontraktowana. Dyrektor Świętorecki omówił także obszary wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020, podał ile środków jest dostępnych i przedstawił konkursy, jakie MJWPU uruchomi jeszcze w tym roku.

Tematem konferencji było również wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach mazowieckiego programu regionalnego. Pan Paweł Trojanowski, Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS omówił diagnozę dla rynku siedleckiego, pokazał w prezentacji jak wygląda stopa bezrobocia, podkreślając, że jest historycznie niska. Przedstawił możliwości wsparcia z RPO WM oraz efekty dotychczasowych działań na rzecz osób bezrobotnych. O pakiecie dla średnich miast w kontekście aktualnych naborów oraz roli polskiego funduszu rozwoju opowiedziała Pani Anna Kurowska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach.

Kolejne wystąpienie dotyczyło siedleckich Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, a w ramach dobrych praktyk pokazane zostały projekty gminy Sabnie.

Ciechanów

Konferencja odbyła się 28 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Gości przywitał Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Na wstępie podziękował Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy za efekty i zaangażowanie przy wdrażaniu obecnej perspektywy finansowej. Wicemarszałek Raboszuk podkreślił, że Mazowsze jest na półmetku w wydatkowaniu środków unijnych. Podjął również temat trzeciej agendy unijnej, zaznaczając, że pierwsze rozmowy na temat podziału środków już się rozpoczęły w Brukseli. Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. EFS w MJWPU, omawiając inwestycje realizowane ze środków unijnych, a także akcentując, że ponad 8 mld zł z RPO WM będzie wydane na projekty zarówno inwestycyjne, jak i społeczne. Pani Dyrektor Szymanik przybliżyła uczestnikom konferencji jakie zadania stoją przed MJWPU i przed beneficjentami w obecnej perspektywie, podsumowała również stan wdrażania programu i zapowiedziała konkursy, które zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Pani Moniki Brzeszkiewicz-Kowalskiej, Dyrektora MBPR Oddział w Ciechanowie poświęcona inwestycjom realizowanym przy udziale środków unijnych i ich wpływie na plan zagospodarowania przestrzennego Mazowsza. O inwestycjach realizowanych w Ciechanowie opowiedział Pan Krzysztof Kosiński, Prezydent Ciechanowa. Podkreślił, że miasto osiągnęło sukces, bo tylko w tym roku pozyskało już 58 mln zł z RPO WM 2014-2020. Pan Prezydent w ramach dobrych praktyk opowiedział o najważniejszych ciechanowskich projektach. Podczas spotkania głos zabierali sami beneficjenci, np.: Pani Beata Śmiecińska, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku czy Pani Aldona Olszewska, przedsiębiorca.

 

Płock

Konferencja odbyła się 29 września w Wyższej Szkole Zawodowej. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i wprowadził uczestników w tematykę konferencji. Następnie powiedział kilka słów o nowym podziale statystycznym województwa mazowieckiego i jakie to będzie miało znaczenie dla subregionów i ich mieszkańców. Wicemarszałek Raboszuk wspomniał także o kolejnej perspektywie unijnej. Pan Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka przedstawił uczestnikom wydarzenia, inwestycje realizowane w Płocku podkreślając ich znaczenie dla mieszkańców. Na temat pozyskiwania środków unijnych wypowiedział się także Pan Maciej Słodki, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W programie była także prezentacja możliwości wsparcia osób bezrobotnych po 30 roku życia. Pan Zbigniew Cedro, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku opowiedział o projektach współfinansowanych z RPO WM 2014-2020, do kogo są skierowane, przedstawił także statystyki dotyczące liczby osób objętych wsparciem unijnym. W konferencji uczestniczył także Pan Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU, który już na wstępie podkreślił, jak dużo projektów zostało zrealizowanych na Mazowszu w poprzedniej perspektywie. Dyrektor Frankowski przypomniał zebranym, czym zajmuje się MJWPU, do jakich zadań została powołana i jakie ma osiągnięcia po 10 latach funkcjonowania. Prezentacja Dyrektora dotyczyła m.in. obszarów unijnego wsparcia, stopnia zaawansowania wydatkowania środków unijnych, a także zaprezentowania aktualnych naborów. Podczas konferencji swoją prezentację przedstawił Pan Wojciech Wróblewski, ekspert z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Płocku. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie środki oferują krajowe programy operacyjne, co to jest pakiet dla miast średnich oraz jakie nabory wniosków uruchomią mazowieckie instytucje.

 

Dobra współpraca

Coroczna cykliczność konferencji jest bardzo ważna. Pokazuje potrzebę spotkań regionalnych oraz pokazania aktualnych możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów. Konferencje to także okazja pokazania lokalnych beneficjentów i dowód na dobrą współpracę między samorządami. Mazowieccy wnioskodawcy odważnie aplikują o środki europejskie i z sukcesem realizują swoje pomysły.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych, władze województwa, przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, szpitali, urzędów pracy oraz mieszkańcy Mazowsza .

Obecni byli Posłowie na Sejm i sami wnioskodawcy, np. przedsiębiorcy. Konferencje zostały zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, których działania są związane z wdrażaniem i realizacją RPO WM.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś