Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organizatorem pięciu konferencji regionalnych pod hasłem „15 lat Mazowsza w UE”. W Ostrołęce, Korczewie, Radomiu, Płońsku i Płocku podsumowujemy naszą obecność w europejskiej rodzinie. Jak zmieniają się regiony i lokalne społeczności? Jakie są jeszcze dostępne możliwości w zdobyciu unijnych dotacji i pożyczek? Tego dowiedzieli się uczestnicy konferencji, która odbyła się 11 września 2019 r. w Korczewie. W wydarzeniu udział wzięli Mariusz Frankowski, dyrektor MJWPU oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. EFRR.

 

Wszystkie konferencje organizowane są we współpracy z beneficjentami funduszy europejskich oraz instytucjami finansowymi – Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Konferencja dedykowana regionowi siedleckiemu odbyła się w Pałacu w Korczewie. Dzięki funduszom europejskim zabytek poddany został  rewaloryzacji. To właśnie tutaj, we wnętrzach Pałacu w Korczewie uczestnicy konferencji dowiedzieli się o zmianach, jakie zaszły w regionie siedleckim, dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

– 15 lat temu rozpoczęliśmy swoją przygodę z Unią Europejską. Pamiętamy ZPORR, działania, priorytety. Dzisiaj podsumujemy, co na nami. Początki były dla wszystkich takie same, uczyliśmy się wytycznych, dyrektyw unijnych i regulaminów. Dzisiaj wiemy, że  było warto. Beneficjenci z subregionu siedleckiego zrealizowali ponad 1100 projektów, a dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło 1,2 mld zł – rozpoczęła konferencję Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa  mazowieckiego i dodała –  To spotkanie jest bardzo ważne, pokażemy co udało się zrobić i co jeszcze przed nami. Razem możemy więcej.

 

Konkretne wsparcie

Fundusze europejskie to bardzo widoczne i odczuwalne wsparcie dla mieszkańców regionu. To inwestycje w drogi, w ochronę zdrowia i środowisko, dofinansowanie do niskoemisyjności i efektywnego wykorzystania zasobów natury, to również inwestycje w kulturę i zaplecze rekreacyjne. Bardzo ważnym obszarem wsparcia jest oczywiście edukacja. Liderami w pozyskiwaniu funduszy europejskich są samorządy, które realizują aż 63% wszystkich siedleckich projektów.

– 15 lat w Unii Europejskiej to 11 tys. zrealizowanych projektów na Mazowszu, a kwota dofinansowania to ponad 17 mld zł – rozpoczął swoje wystąpienie Mariusz Frankowski dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Następnie wymienił sektory, które otrzymały unijne dofinansowanie, były to m.in.:

 

  • wsparcie gospodarki odpadami w Sokołowie Podlaskim, gminach Bielany, Sadowne i Suchożebry;
  • inwestycje w odnawialne źródła energii w m.in.: w gminach Jabłonna Lacka, Liw, Łochów, Pilawa, Przesmyki, Sokołów Podlaski, Stara Kornica, Stoczek;
  • zagospodarowanie otoczenia Zalewu Łosickiego jako miejsca rekreacji
    i pobytu turystów odwiedzających Subregion Nadbużański (Miasto i Gmina Łosice);
  • inwestycje w oczyszczalnie ścieków w m.in. Kotuniu, Łosicach, Węgrowie, gminach Borowie, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Sarnaki, Skórzec, Stoczek i Suchożebry;
  • programy rozwoju edukacji przedszkolnej;
  • projekty rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży;
  • programy doskonalenia zawodowego dla uczniów;
  • projekty wspierające edukację osób z niepełnosprawnościami.

 

Przykłady konkretnych projektów zrealizowanych na terenie regionu siedleckiego

W dalszej części prezentacji, Dyrektor M. Frankowski przybliżył projekty, które mają ogromne znaczenie dla mieszkańców regionu wpływając na ich zdrowie oraz bezpieczeństwo.

 

Siedlecki Ośrodek Onkologii

Nowoczesny, profesjonalny i jedyny w subregionie siedlecko-ostrołęckim Ośrodek Onkologii, który już niebawem będzie przyjmował pierwszych pacjentów. Placówka powstała przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim przy wsparciu funduszy europejskich. Ponad 41,4 mln zł zostało przeznaczone na sprzęt najnowszej generacji, np. zestaw urządzeń i systemów do teleradiologii, system do brachyterapii, tomograf komputerowy
z oprogramowaniem czy rezonans magnetyczny. To nie wszystko w kwestii zdrowia. Mazowiecki Szpital Wojewódzki za ponad 7,3 mln zł zrealizował również projekt dotyczący zakupu wyposażenia i modernizacji Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

 

Lepsza komunikacja w Siedlcach

Przy pomocy środków unijnych, miasto Siedlce wybudowało tunel od ul. Kilińskiego
do ul. Składowej oraz III etap śródmiejskiej obwodnicy Siedlec – od ul. Prez. Kaczorowskiego do ul. Składowej. Wartość dofinansowania to przeszło 33,3 mln zł. Mieszkańcy regionu jeżdżą po lepszych drogach. Powiat siedlecki przebudował ponad 10,8 km dróg powiatowych. Były to następujące odcinki: od Zbuczyna przez Tchórzew do Izdebek-Kosnych oraz z Broszkowa do Żeliszewa Podkościelnego, z Broszkowa do Żukowa i od granicy miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2. Poza wymianą nawierzchni jezdni, wnioskodawca zmodernizował 10 skrzyżowań, a w ciągu ulic powstały krawężniki, zjazdy, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowano balustrady, pojawiło się też nowe oznakowania pionowe i poziome. Inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko, poprawiła się również mobilność mieszkańców regionu.

 

Co jeszcze w programie?

Konferencja regionalna była również okazją do przedstawienia uczestnikom aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem założeń nowej polityki spójności 2021-2027. Prezentacji dokonała dr Elżbieta Kozubek Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

 

Od pomysłu do finansowania

Podczas konferencji przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z projektu Jessica2 oraz możliwości finansowania przedsiębiorstw z projektu Jeremie2. O pożyczkach na efektywność energetyczną opowiedział przedstawiciel Getin Noble Bank SA. Jak wspierać przedsiębiorców innowacyjnych i kreatywnych? Wiedzę przekazał ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Natomiast ofertę tanich pożyczek ze środków europejskich dla małych i średnich firm zaprezentował członek zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Gościem honorowym spotkania był  pan Daniel Olbrychski, który wyrecytował wiersz Cypriana Kamila Norwida „Do Pani na Korczewie”.

Na zakończenie konferencji, uczestnicy poznali historię Pałacu w Korczewie. Właściciele zabytku – beneficjenci środków europejskich już od 30 lat remontuje pałac po zniszczeniach wojennych i długich latach zaniedbania.  Ponad 2,5 mln zł z RPO WM 2014-2020 zostało przeznaczone na  odrestaurowanie kompleksu pałacowo-parkowego. Prace polegały m.in. na odbudowie łącznika wschodniego i zbudowaniu w nim ogrodu zimowego, odtworzeniu łącznika zachodniego, adaptacji pierwszego piętra pałacu na: salę teatralną na 80 osób, foyer oraz salę norwidowską. Dodatkowo przeprowadzono renowację elewacji, remont tarasów, wyposażono oranżerię, sale wystawowe, salę teatralną oraz salę norwidowską.

Więcej informacji o konferencjach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych znajduje się pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/konferencje-regionalne-15-lat-mazowsza-w-ue/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś