Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

6 lutego 2020 r. w Brukseli odbędzie się konferencja poświęcona udziałowi obywateli w procesie zarządzania projektami realizowanymi w ramach polityki spójności. Komisja Europejska zaprasza do udziału w wydarzeniu polityków, decydentów, władze krajowe i lokalne, organizacje pozarządowe, praktyków i środowisko akademickie.

 

Realizowana od ponad 30 lat w całej Europie polityka spójności ma na celu zmniejszanie dysproporcji między regionami i wspieranie zrównoważonego rozwoju terytorialnego. To ważne, gdyż spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest warunkiem sukcesu integracji europejskiej. Ta główna polityka inwestycyjna UE realizowana jest przez tysiące projektów finansowanych przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Podejmowane inicjatywy wspierają m. in. wzrost gospodarczy, badania i innowacje, tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę jakości życia, włączenie społeczne czy ochronę środowiska.

Coraz ważniejszy staje się udział mieszkańców w decydowaniu o celach polityki spójności i przeznaczeniu funduszy, we wdrażaniu projektów czy monitorowaniu i ocenie ich efektów. Z doświadczenia wynika, że zaangażowanie obywateli podnosi jakość realizowanych przedsięwzięć i sprawia, że mieszkańcy bardziej się z nimi identyfikują. Bliższa współpraca ze społeczeństwem obywatelskim jest jednym z podstawowych elementów dobrego zarządzania polityką spójności za pomocą funduszy strukturalnych. Zaangażowanie obywateli będzie priorytetem dla polityki spójności w nowej perspektywie 2021-2027. Konferencja będzie szansą na wprowadzenie do tego zagadnienia.

Program konferencji będzie skupiał się na czterech głównych zagadnieniach: „Co?”, „Dlaczego?”, „Doświadczenia” oraz „Jak?”. Debata rozpocznie się od pokazania kontekstu poprzez spojrzenie na aktualną sytuację oraz trendy i zmiany w zaangażowaniu obywateli i ich organizacji w przebieg działań publicznych zmierzających do rozwiązania wspólnych problemów. Celem sesji zatytułowanej „Dlaczego?” będzie wyjaśnienie w jaki sposób władze, politycy i administracja mogą skorzystać z partnerstwa z mieszkańcami i ich organizacjami. W trakcie kolejnej sesji przedstawione zostaną konkretne przykłady takiej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak np. dostęp mieszkańców do informacji i danych, transparentność i ponoszenie odpowiedzialności. Czwarta część poświęcona będzie debacie na temat sposobów włączania w przyszłości społeczeństwa obywatelskiego i mieszkańców w unijną politykę spójności.

Do udziału w konferencji konieczna jest wcześniejsza rejestracja i otrzymanie jej potwierdzenia. Zgłoszenia przyjmowane są już teraz. Rejestracja możliwa będzie maksymalnie do 27 stycznia 2020 r. Więcej informacji o konferencji, szczegółowy program i link do formularza zgłoszenia dostępne są pod adresem: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/citizens_good_governance/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś