Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 22 maja br. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17 do dnia 31 lipca br.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 2.

Tabela Zmian nr 2

Lp

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

 

Strona

 

Poprzednie brzmienie zapisu

 

Obecne brzmienie zapisu

 

Uzasadnienie

1

Regulamin konkursu, Rozdział 12, Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

52

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.05.2017 r. od godz. 00:00 do 13.06.2017 r. do godz. 15:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.05.2017 r. od godz. 00:00 do 31.07.2017 r. do godz. 15:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z decyzją ZWM.

2

Regulamin konkursu, Rozdział 15, Ocena merytoryczna

65

IOK informuje, że orientacyjny:

 

a)    termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na listopad 2017 r.

b)czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• weryfikacja występowania braków lub oczywistej omyłki we wniosku – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. czerwiec 2017 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 45 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zakończenia naboru wniosków tj. lipiec 2017 r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. listopad 2017 r.

IOK informuje, że orientacyjny:

 

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na grudzień 2017 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• weryfikacja występowania braków lub oczywistej omyłki we wniosku – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. sierpień 2017 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 45 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zakończenia naboru wniosków tj. sierpień/wrzesień 2017 r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. grudzień 2017 r.

 

 

j.w

Pozostałe postanowienia przedmiotowego Regulaminu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Regulamin do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

 

Link do konkursu: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych