Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dane potrzebne do spełnienia kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 „Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup: (…) osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów), znajdują się w dokumencie Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2018 rok.

Dokument dostępny jest pod adresem http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/ozps-2018-ostateczna.pdf.

Ponadto poniżej znajduje się „Wykaz gmin poniżej progu defaworyzacji wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego”.

Komunikat dot. kryterium merytorycznego szczegolowego nr 1_RPMA.09.01.00-IP.01-14-086.19

Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ix-wspieranie-wlaczenia-spolecznego-i-walka-z-ubostwem-dzialanie-9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-086-19/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych