Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dane potrzebne do spełnienia kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 „Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup: (…) osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów), znajdują się w dokumencie Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2018 rok.

Dokument dostępny jest pod adresem http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/ozps-2018-ostateczna.pdf.

Ponadto poniżej znajduje się „Wykaz gmin poniżej progu defaworyzacji wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego”.

Komunikat dot. kryterium merytorycznego szczegolowego nr 1_RPMA.09.01.00-IP.01-14-086.19

Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ix-wspieranie-wlaczenia-spolecznego-i-walka-z-ubostwem-dzialanie-9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-086-19/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych