Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że na podstawie pkt. 1.5 regulaminu konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-123/23, zamyka nabór wniosków o dofinansowanie.

Projekty będzie można składać na zasadach określonych w dokumentacji konkursowej do 27 lutego 2023 r.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt. 1.5 regulaminu konkursu „Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 300 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Dyrektor MJWPU może podjąć decyzję o niezamykaniu konkursu po wyczerpaniu ww. limitu”.

Konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-123/23 zostaje zamknięty na podstawie decyzji Dyrektora MJWPU.

Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie konkursu zostało łącznie złożonych 19 wniosków na kwotę dofinansowania  20 032 880,34 zł.

 

Link do strony konkursu:   1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R) – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, RPMA.01.02.00-IP.01-14-123/23 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (funduszedlamazowsza.eu)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych