Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Publikujemy listę pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych w dniu 19.09.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, złożonego przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach naboru RPMA.02.01.02-IP.01-14-054/17, Oś Priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, wpisanego do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: Projekty pozakonkursowe

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych