Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Publikujemy listę pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych w dniu 19.09.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, złożonego przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach naboru RPMA.02.01.02-IP.01-14-054/17, Oś Priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, wpisanego do Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014 – 2020.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: Projekty pozakonkursowe

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych