Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na stronie Rozliczaj projekt w dziale „Zasady opisywania dokumentów finansowych z EFRR” zamieszczono wzór załącznika – OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA do wniosku o płatność w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie.

Od 5.12.2018 r. wypełnione OŚWIADCZENIE powinno być składane wraz z wnioskami o płatność, w których rozliczane będą wydatki ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś