Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Z dniem 11 października 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 ustala, że szkolenie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi” zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach EFS.

Po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane do składów Komisji Oceniającej Projekty (KOP) lub też do oceny projektów pozakonkursowych, będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

W związku z powyższym od 10 listopada 2017 r. do składów KOP będą mogły być powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach EFS.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych