Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 zakończy się w przewidywanym regulaminowym terminie, tj. najpóźniej 21 grudnia br.

Zgodnie z ptk. 9.12 Regulaminu konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20: „Wezwanie do poprawy/uzupełnienia wniosku w zakresie warunków formalnych, oczywistej omyłki oraz kryteriów wyboru projektów jest przekazywane wnioskodawcy łącznie w jednej informacji drogą elektroniczną na adres wskazany przez wnioskodawcę w formularzu wniosku o dofinansowanie. W trakcie oceny formalnej wnioskodawca ma możliwość tylko jednokrotnej poprawy lub uzupełnienia wniosku, zgodnie z uwagami MJWPU, w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.” W pkt. 1.15 zostało wskazane: „Jeżeli w regulaminie termin określony został w dniach, to należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.”

W związku z powyższym, mając na względzie przerwę świąteczno – noworoczną i mogące pojawiać się niedogodności w procesie koniecznej poprawy przez Państwa złożonej dokumentacji, wysyłanie pism wzywających do poprawy uchybień formalnych w ramach przedmiotowego konkursu zostało od dnia 17 grudnia 2020 r. czasowo wstrzymane. Wysyłanie korespondencji do Wnioskodawców konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, poprzez system informatyczny MEWA 2.0,  będzie kontynuowane od dnia 4 stycznia 2021 r.

Link do strony konkursu: 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych