Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego przedłużono o 30 dni kalendarzowych tj. do dnia 2 marca 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Powyższe przesunięcie wynika z braku możliwości zatwierdzania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), z uwagi na lawinowe składanie przez gminy dokumentów do zaopiniowania, z których większość wymaga poprawy.

Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej jest w ww. konkursie kryterium szczegółowym oceny merytorycznej projektu. Konieczność akceptacji planów wynika bezpośrednio z § 4 ust. 11 regulaminu konkursu „Punkty w ramach kryterium „Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej” przyznawane będą jedynie w przypadku potwierdzenia na etapie oceny prawidłowości przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych