Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na podstawie rozdziału 8 pkt. 5 Regulaminu konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w związku z napływającymi do MJWPU prośbami potencjalnych wnioskodawców Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru projektów do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00, w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś