Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na podstawie rozdziału 8 pkt. 5 Regulaminu konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w związku z napływającymi do MJWPU prośbami potencjalnych wnioskodawców Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru projektów do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00, w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych