Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. została podjęta decyzja w sprawie przedłużenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 „Innowacje MŚP”, typ projektu: „Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”do dnia 31 lipca 2020 r..

Dotrzymanie terminu rozstrzygnięcia konkursu planowanego w regulaminie nie jest możliwe z uwagi na  wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia na etapie  oceny formalnej z 7 do 21 dni oraz wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia na etapie  oceny merytorycznej z 14 do 28 dni. Przedłużenie terminu na uzupełnienia podyktowane było prośbami wnioskodawców dotyczącymi trudności w dostępie do dokumentów i instytucji, które powstały w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-poprzez-wdrozenie-wynikow-prac-br-rpma-03-03-00-ip-01-14-102-19/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych