Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. została podjęta decyzja w sprawie przedłużenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 „Innowacje MŚP”, typ projektu: „Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”do dnia 31 lipca 2020 r..

Dotrzymanie terminu rozstrzygnięcia konkursu planowanego w regulaminie nie jest możliwe z uwagi na  wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia na etapie  oceny formalnej z 7 do 21 dni oraz wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia na etapie  oceny merytorycznej z 14 do 28 dni. Przedłużenie terminu na uzupełnienia podyktowane było prośbami wnioskodawców dotyczącymi trudności w dostępie do dokumentów i instytucji, które powstały w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-poprzez-wdrozenie-wynikow-prac-br-rpma-03-03-00-ip-01-14-102-19/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych