Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. została podjęta decyzja w sprawie przedłużenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 „Innowacje MŚP”, typ projektu: „Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)”do dnia 31 lipca 2020 r..

Dotrzymanie terminu rozstrzygnięcia konkursu planowanego w regulaminie nie jest możliwe z uwagi na  wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia na etapie  oceny formalnej z 7 do 21 dni oraz wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia na etapie  oceny merytorycznej z 14 do 28 dni. Przedłużenie terminu na uzupełnienia podyktowane było prośbami wnioskodawców dotyczącymi trudności w dostępie do dokumentów i instytucji, które powstały w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-poprzez-wdrozenie-wynikow-prac-br-rpma-03-03-00-ip-01-14-102-19/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś