Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabór z działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, typ projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK, nie zostanie ogłoszony 31 lipca 2023 r.

 

Warunki ogłoszenia naboru, wskazane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zapisane w kolumnie Uwagi, nie zostały spełnione:

 

Warunkiem ogłoszenia naboru jest otrzymanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dokumentu dotyczącego zasad przyznawania dotacji warunkowej, pn. „Dotacja warunkowa w programach regionalnych 2021-2027 – regulacje prawne i koncepcje wdrożeniowe” oraz ogłoszenie programu pomocowego w zakresie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, wydawanego na podstawie znowelizowanego Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Nabór dla tego typu projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK, z działania 1.3, zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie.

 

Planowany, nowy termin ogłoszenia konkursu, będzie wskazany w zaktualizowanym Harmonogramie naborów wniosków dla FEM 2021-2027.

Harmonogramy są publikowane na stronie internetowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś