Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Z uwagi na nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w ostatnich dniach w mediach publicznych informujemy, że:

  • Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie pozyskuje informacji o przekonaniach politycznych, wyznaniu, czy też orientacji seksualnej pracowników i kandydatów do pracy.
  • Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych pracownicy mają możliwość pełnienia funkcji radnych. Obecnie funkcję radnych pełni niecałe 3 procent pracowników MJWPU.

O MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych działa od 2007 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od tego czasu przekazaliśmy do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego czy społecznego prawie 12 mld zł na realizację ponad 10 tys. projektów. Środki pochodzą z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM).

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji prawie 9 mld zł z programu regionalnego na lata 2014-2020. Fundusze europejskie inwestowane są w projekty z zakresu badań i rozwoju, e-usług, innowacyjności i przedsiębiorczości, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną dla środowiska, zdrowia, rewitalizacji, transportu, czy też integracji społeczno-zawodowej i edukacji. Do tej pory podpisano 2,5 tys. umów o unijne dofinansowanie projektów, a wartość wsparcia przekroczyła 5,6 mld zł (62% dostępnych środków). Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 30 września 2018 r. województwo mazowieckie znajduje się na czwartym miejscu pod względem zakontraktowanych środków w programach regionalnych.

 

Cały czas dostępne są kolejne możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi i planowanymi konkursami dostępnymi stronie www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś