Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuję, że dokonane zostały zmiany w Załącznikach nr 1,2,4 oraz 7 do dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.1 RPO WM.

W związku z podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 153/217/17 z 31.01.2017 r. zmieniającą kwotę alokacji środków Funduszu Pracy na rok 2017 i planowaną alokacją środków Funduszu Pracy na rok 2018 spowodowaną wystąpieniem części Powiatowych Urzędów Pracy z województwa mazowieckiego o zmianę wydatków środków Funduszu Pracy na realizację projektów w latach 2017-2017 w ramach Działania 8.1 RPO WM na lata 2014-2020, dokonano zmian w Załączniku nr 1 Podział środków w ramach działania 8.1 RPO WM na 2017 r. oraz Załączniku nr 2 Podział środków w ramach działania 8.1 RPO WM na 2018 r.

Jednocześnie zmianie uległ Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 poprzez doprecyzowanie zapisu w pkt C4 (Lista mierzalnych wskaźników projektu) oraz pola F Oświadczenia. Ponadto dokonano zmiany Załącznika nr 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w celu dostosowania wzoru karty oceny formalno–merytorycznej do funkcjonalności Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA).

Link do strony konkursu: 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś