Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuję, że dokonane zostały zmiany w Załącznikach nr 1,2,4 oraz 7 do dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.1 RPO WM.

W związku z podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 153/217/17 z 31.01.2017 r. zmieniającą kwotę alokacji środków Funduszu Pracy na rok 2017 i planowaną alokacją środków Funduszu Pracy na rok 2018 spowodowaną wystąpieniem części Powiatowych Urzędów Pracy z województwa mazowieckiego o zmianę wydatków środków Funduszu Pracy na realizację projektów w latach 2017-2017 w ramach Działania 8.1 RPO WM na lata 2014-2020, dokonano zmian w Załączniku nr 1 Podział środków w ramach działania 8.1 RPO WM na 2017 r. oraz Załączniku nr 2 Podział środków w ramach działania 8.1 RPO WM na 2018 r.

Jednocześnie zmianie uległ Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 poprzez doprecyzowanie zapisu w pkt C4 (Lista mierzalnych wskaźników projektu) oraz pola F Oświadczenia. Ponadto dokonano zmiany Załącznika nr 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w celu dostosowania wzoru karty oceny formalno–merytorycznej do funkcjonalności Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA).

Link do strony konkursu: 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych