Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 26 września 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w ramach priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (nabór nr FEMA.09.03-IP.01-003/23), do 31 grudnia 2023 r.

Przedłużenie terminu jest spowodowane faktem, iż na obecnym etapie przygotowywania dokumentów strategicznych, nie będzie spełnione kryterium dostępowe: „Powiązanie projektu ze Strategią IIT” (Definicja kryterium: Projekt wynika ze strategii IIT, o której mowa w art. 36 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 i znajduje się na Liście projektów w ww. strategii).

W chwili obecnej, wszystkie 6 mazowieckich partnerstw JST, objętych Mazowieckimi Strukturalnymi Inwestycjami Terytorialnymi (MSIT), pozostaje na etapie przygotowania strategii rozwoju ponadlokalnego czy strategii terytorialnych.

Przedłużenie terminu naboru wniosków umożliwi spełnienie kryterium dostępowego przez wnioskodawców.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych