Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjęła, decyzję o nierealizowaniu Konkursu Nr RPOWMZ.9.K.6. Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych – Konkurs na wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ): Program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowym problemem jest bardzo mała i specyficzna grupa docelowa, do której kierowane są działania w RPZ. Analizy przeprowadzone podczas prac nad RPZ wykazały, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie udałoby się zebrać grupy założonej w Fiszce założeń RPZ, co stanowi zagrożenie dla wykorzystania założonej alokacji.

Drugim ważnym problemem jest niedobór kadry medycznej niezbędnej do przeprowadzenia interwencji zaplanowanych w RPZ. Potencjalni beneficjenci mogą nie mieć możliwości zrealizowania dodatkowych projektów, poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, z powodu braku kadry w tym: lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii, neurologii, psychologów klinicznych, terapeutów zajęciowych.

Potwierdzeniem powyższych są wyniki wstępnych konsultacji z podmiotami leczniczymi, będącymi potencjalnymi beneficjentami. Żaden z nich nie jest zainteresowany składaniem wniosku o dofinansowanie projektu na realizację omawianego RPZ. Powodem takiego stanu rzeczy są niedobory kadrowe oraz specyficzna i wąska grupa docelowa.

Na podstawie powyższych argumentów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o nierealizowaniu Konkursu Nr RPOWMZ.9.K.6.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych