Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjęła, decyzję o nierealizowaniu Konkursu Nr RPOWMZ.9.K.6. Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych – Konkurs na wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ): Program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowym problemem jest bardzo mała i specyficzna grupa docelowa, do której kierowane są działania w RPZ. Analizy przeprowadzone podczas prac nad RPZ wykazały, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie udałoby się zebrać grupy założonej w Fiszce założeń RPZ, co stanowi zagrożenie dla wykorzystania założonej alokacji.

Drugim ważnym problemem jest niedobór kadry medycznej niezbędnej do przeprowadzenia interwencji zaplanowanych w RPZ. Potencjalni beneficjenci mogą nie mieć możliwości zrealizowania dodatkowych projektów, poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, z powodu braku kadry w tym: lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii, neurologii, psychologów klinicznych, terapeutów zajęciowych.

Potwierdzeniem powyższych są wyniki wstępnych konsultacji z podmiotami leczniczymi, będącymi potencjalnymi beneficjentami. Żaden z nich nie jest zainteresowany składaniem wniosku o dofinansowanie projektu na realizację omawianego RPZ. Powodem takiego stanu rzeczy są niedobory kadrowe oraz specyficzna i wąska grupa docelowa.

Na podstawie powyższych argumentów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o nierealizowaniu Konkursu Nr RPOWMZ.9.K.6.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych