Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu numer RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16.

Wprowadzona zmiana dotyczy wysokości kwoty dofinansowania w ramach konkursu wskazanej w rozdziale 7 Regulaminu: kwota przeznaczona na konkurs

Poprzedni zapis

Aktualny zapis

Wartość konkursu wynosi: 5 325 000 EUR

w tym EFS (80%): 4 260 000 EUR

w tym wkład własny (20%): 1 065 000 EUR

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,4261 PLN

23 568 982,50   PLN

Wartość konkursu wynosi: 5 325 000 EUR

w tym EFS (80%): 4 260 000 EUR

w tym wkład własny (20%): 1 065 000 EUR

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,4261 PLN

18 855 186,00   PLN

Wprowadzona zmiana dotyczy zapisu w „Słowniku pojęć”

Poprzedni zapis

Aktualny zapis

Klub dziecięcy – jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).  Kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do zadań klubu należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Klub dziecięcy – jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).  Kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do zadań klubu należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś