Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zdjęcie przedstawia splecione razem flagi Polski oraz Unii Europejskiej

 

Zarząd województwa mazowieckiego przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym uwzględniające dodatkowe środki z mechanizmu REACT-EU.

REACT-EU to inicjatywa obejmująca dodatkowe środki w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Celem instrumentu jest finansowanie działań związanych z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19, przede wszystkim poprzez realizację strategicznych celów UE, tj. zielonej i cyfrowej transformacji. REACT-EU jest traktowany jako pomost między reagowaniem na kryzys związany z COVID-19 a długoterminowymi celami wspieranymi przez politykę spójności na lata 2021-2027.

W zakresie energetyki środki zostaną skierowane na modernizację energetyczną obiektów publicznych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, w zakresie cyfryzacji – na zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej.

Wsparcie projektów polegających na modernizacji energetycznej obiektów realizowane będzie w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza,  Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020.

Środki REACT-EU w wysokości 17 547 558, 00 EUR przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów z naboru nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 (typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej), który zakończył się 6 listopada 2020 r.

Okres kwalifikowania wydatków w projektach finansowanych w ramach Osi Priorytetowej XII  rozpoczyna się od 1.02.2020 roku.

Beneficjenci korzystający ze środków REACT-EU zobowiązani są do stosowania nowych obowiązków informacyjnych. Szczegóły pod linkiem:

Informacja i promocja projektów unijnych – aktualizacja podręcznika dla beneficjentów

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś