Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z problemami z działaniem ePUAP od dnia 9 września 2016 r. uniemożliwiającymi złożenie wniosków przez wielu wnioskodawców, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych został wydłużony nabór wniosków do dnia 16 września 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

 

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

11

41

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.08.2016 r. od godz. 00:00 do 15.09. 2016 r. do godz. 16:00. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.08.2016 r. od godz. 00:00 do 16.09. 2016 r. do godz. 16:00. Zmiana wynika z utrudnień w korzystaniu z serwisu ePUAP.

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia tj. 15.09.2016 r. Ogłoszenie o konkursie oraz stosowne załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś