Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z problemami z działaniem ePUAP od dnia 9 września 2016 r. uniemożliwiającymi złożenie wniosków przez wielu wnioskodawców, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych został wydłużony nabór wniosków do dnia 16 września 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

 

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

11

41

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.08.2016 r. od godz. 00:00 do 15.09. 2016 r. do godz. 16:00. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 29.08.2016 r. od godz. 00:00 do 16.09. 2016 r. do godz. 16:00. Zmiana wynika z utrudnień w korzystaniu z serwisu ePUAP.

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia tj. 15.09.2016 r. Ogłoszenie o konkursie oraz stosowne załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych