Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.03.2020, nabór konkursowy w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2020 rok na kwiecień 2020 r., nie zostanie ogłoszony w terminie, z uwagi na brak zakończenia procesu aktualizacji RPO WM na lata 2014-2020.

Ogłoszenie naboru w ramach Poddziałania 4.3.2 nastąpi niezwłocznie po przyjęciu zmienionego RPO WM, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych