Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Wnioskodawcy planujący realizację projektu w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 obejmującą zarówno moduł w zakresie otyłości jak i moduł dotyczący chorób kręgosłupa powinni w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazać zaplanowane poszczególne zadania oraz pozycje budżetowe z podziałem na moduły w celu umożliwienia zweryfikowania kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika w ramach danego modułu. W przypadku kosztów wspólnych dla obu modułów (np. koszty pośrednie), Wnioskodawca ma możliwość wykazać koszty oddzielnie dla każdego z modułów, tj. przyporządkować koszty do poszczególnych modułów.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych