Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Wnioskodawcy planujący realizację projektu w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 obejmującą zarówno moduł w zakresie otyłości jak i moduł dotyczący chorób kręgosłupa powinni w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazać zaplanowane poszczególne zadania oraz pozycje budżetowe z podziałem na moduły w celu umożliwienia zweryfikowania kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika w ramach danego modułu. W przypadku kosztów wspólnych dla obu modułów (np. koszty pośrednie), Wnioskodawca ma możliwość wykazać koszty oddzielnie dla każdego z modułów, tj. przyporządkować koszty do poszczególnych modułów.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych