Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Wnioskodawcy planujący realizację projektu w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 obejmującą zarówno moduł w zakresie otyłości jak i moduł dotyczący chorób kręgosłupa powinni w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazać zaplanowane poszczególne zadania oraz pozycje budżetowe z podziałem na moduły w celu umożliwienia zweryfikowania kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika w ramach danego modułu. W przypadku kosztów wspólnych dla obu modułów (np. koszty pośrednie), Wnioskodawca ma możliwość wykazać koszty oddzielnie dla każdego z modułów, tj. przyporządkować koszty do poszczególnych modułów.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś

Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

2018 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Nasz profil na Facebooku Nasz profil na YouTube Nasz profil na Twitterze Kanały RSS