Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Wnioskodawcy planujący realizację projektu w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 obejmującą zarówno moduł w zakresie otyłości jak i moduł dotyczący chorób kręgosłupa powinni w sposób przejrzysty i jednoznaczny wskazać zaplanowane poszczególne zadania oraz pozycje budżetowe z podziałem na moduły w celu umożliwienia zweryfikowania kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika w ramach danego modułu. W przypadku kosztów wspólnych dla obu modułów (np. koszty pośrednie), Wnioskodawca ma możliwość wykazać koszty oddzielnie dla każdego z modułów, tj. przyporządkować koszty do poszczególnych modułów.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych