Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego dotyczącą wydłużenia okresu realizacji programu do 2022 roku, w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany nie naruszają zasady równego traktowania Beneficjentów i stosuje się je z dniem ogłoszenia.

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
                 1. Wykaz skrótów RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego. RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2022”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 2. Rozdział 1 pkt. 2 Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego okres realizacji: lata 2017-2020”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego zaopiniowany przez AOTMiT. Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego okres realizacji: lata 2017-2022”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego zaopiniowany przez AOTMiT. (aktualizacja programu grudzień 2018 r.) Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 3. Rozdział 6 Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2020 r. Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2022 r. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 4. Podrozdział 14.2. pkt e Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2020. Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2022. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 5. Rozdział 21 11.RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego, okres realizacji: lata 2017-2020 11.RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego, okres realizacji: lata 2017-2022 Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

Tabela zmian REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„ Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego”

l.p. Nr strony Treść zmiany / uwagi
1. Strona tytułowa W podtytule programu zmieniony został termin końcowy realizacji programu z „2020” na „2022”
2. Strona tytułowa W stopce został dodany przypis o treści: „Aktualizacja treści programu: grudzień 2018 r.”
3. Strona 7 W opisie celu głównego zmieniony został termin końcowy realizacji programu z „2020” na „2022”
4. Strona 10 W tytule Tabeli 2 został dodany przypis o treści: „Przy pierwotnym założeniu, że program realizowany będzie w latach 2017-2020.”
5. Strona 12 Poprawiono omyłkę pisarską w sformułowaniu „corocznie, w ramach monitoringu”
6. Strona 17 Poprawiono omyłkę pisarską w zdaniu „Z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wynika, że na terenie województwa mazowieckiego prowadzone dwa podobne programy.”
7. Strona 25 W części: „Okres realizacji programu” zmieniony został termin końcowy realizacji programu z „2020” na „2022”
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych