Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego dotyczącą wydłużenia okresu realizacji programu do 2022 roku, w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany nie naruszają zasady równego traktowania Beneficjentów i stosuje się je z dniem ogłoszenia.

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
                 1. Wykaz skrótów RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego. RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2022”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 2. Rozdział 1 pkt. 2 Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego okres realizacji: lata 2017-2020”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego zaopiniowany przez AOTMiT. Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego okres realizacji: lata 2017-2022”. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego zaopiniowany przez AOTMiT. (aktualizacja programu grudzień 2018 r.) Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 3. Rozdział 6 Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2020 r. Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2022 r. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 4. Podrozdział 14.2. pkt e Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2020. Termin zakończenia realizacji projektów zgodnie z RPZ, tj.: 2022. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.
                 5. Rozdział 21 11.RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego, okres realizacji: lata 2017-2020 11.RPZ – Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego, okres realizacji: lata 2017-2022 Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

Tabela zmian REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„ Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego”

l.p. Nr strony Treść zmiany / uwagi
1. Strona tytułowa W podtytule programu zmieniony został termin końcowy realizacji programu z „2020” na „2022”
2. Strona tytułowa W stopce został dodany przypis o treści: „Aktualizacja treści programu: grudzień 2018 r.”
3. Strona 7 W opisie celu głównego zmieniony został termin końcowy realizacji programu z „2020” na „2022”
4. Strona 10 W tytule Tabeli 2 został dodany przypis o treści: „Przy pierwotnym założeniu, że program realizowany będzie w latach 2017-2020.”
5. Strona 12 Poprawiono omyłkę pisarską w sformułowaniu „corocznie, w ramach monitoringu”
6. Strona 17 Poprawiono omyłkę pisarską w zdaniu „Z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wynika, że na terenie województwa mazowieckiego prowadzone dwa podobne programy.”
7. Strona 25 W części: „Okres realizacji programu” zmieniony został termin końcowy realizacji programu z „2020” na „2022”
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś